«فوریه ماهی بسیار پرآشوب برای رژیم ایران» عنوان مقاله یی است در پلیتیکس هوم، به قلم نماینده مجلس عوام انگلستان باب بلکمن که طی آن به بررسی روند اجماع جهانی علیه استبداد مذهبی حاکم برایران طی ماه گذشته میلادی می پردازد.

باب بلکمن می نویسد: پیامدهای اجلاس ورشو که راه را برای یک ائتلاف جهانی علیه فعالیتهای شرورانه رژیم ایران در منطقه هموار کرد؛ اکنون گریبانگیر دیکتاتوری مذهبی شده و حکام ایران خود زنگها را به صدا درآورده اند.
روزنامه دولتی آرمان نوشته است ماهیت اجلاس ورشو طی ۳۰سال گذشته بیسابقه در نظر گرفته شده است.
 مقامات رژیم ایران همچنین در رابطه با گردهمایی بزرگ شورای ملی مقاومت ایران که در امتداد اجلاس ورشو برگزار شد ابراز نگرانی کردند و هشدار دادند که این اجلاس یک پیام مهم برای دیکتاتوری مذهبی تهران داشت.
اجلاس ورشو و کنفرانس امنیتی مونیخ در اوایل فوریه ممکن است به پیامدهایی فاجعه بار برای این رژیم منجر شود.
این نماینده پارلمان انگلستان سپس با یادآوری سخنرانی مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا در اجلاس ورشو و تاکید وی بر تعهد مشترک کشورها برای مقابله با فعالیتهای شرورانه رژیم آخوندی و فراخوان به کشورهای اروپایی برای پیوستن به امریکا جهت مقابله با رژیم می نویسد: همین موضع، علی خامنه ای ولی فقیه رژیم ایران را واداشت به مقاماتش اخطار بدهد که از دشمن نترسند.
وی در سخنرانی خود در ۱۸ فوریه گفت طبعا آمریکا علیه ما نیروی قهر نشان می دهد و اروپایی ها هم از اقدامات فریبکارانه استفاده می کنند... مسئولان ما نباید گول بخورند و نباید از دشمن بترسند.
اذعان خامنه ای که بحرانهای فعلی باعث شده مقامات این رژیم بترسند و سراسیمه شوند دو موضوع را روشن می کند:
۱ – ترس و سراسیمگی حامیان رژیم اکنون به تصمیم گیرندگان در بالای این رژیم رسیده است
۲ – ترس فزاینده، یک تک مورد نبوده و سراسر این دیکتاتوری دینی را دربرگرفته است.
باب بلکمن می افزاید: ترس و سراسیمگی رژیم ایران در بالای نظام بخاطر ترکیبی از بحرانهای داخلی و خارجی و فقدان راه حل برای مجموعه یی از مشکلات می باشد.
ظریف وزیرخارجه رژیم در مصاحبه درکنفرانس مونیخ وقتی از وی حول نقض حقوق بشر و فعالیتهای تروریستی رژیم علیه مخالفان رژیم پرسیده شد، بطور آشکاری از کوره در رفت و برآشفت که نشانی واضح از فشاری است که روی این ر‌ژیم است.
در کنفرانسی در پارلمان فرانسه مریم رجوی رییس جمهور منتخب (شورای ملی مقاومت ایران) از دولت فرانسه خواست سیاست شجاعانه یی را در اتحادیه اروپا اتخاذ کند که بر مبارزه مردم ایران برای آزادی و دموکراسی احترام بگذارد.
خانم رجوی در این سخنرانی بر نقش کانونهای شورشی و اعتراضات مردمی علیه رژیم تاکید کرد.
نماینده پارلمان انگلستان در پایان مقاله خود نتیجه گیری می کند: روشن است که فوریه ماهی بسیار پرآشوب برای رژیم ایران بود رژیمی که مقاماتش در ترس از تحولات آینده هستند و همانطور که مکارم شیرازی یک آخوند حکومتی در ایران گفت هیچ راه برگشتی برای رژیم نمانده است.