خامنه ای در سخنرانی روز اول فروردین خود در مشهد، درهمان حالی که از بحرانهای مرگبار شکست برجام و بحرانهای مرحله پایانی نظام فاسدش، به خود می پیچید، از یکسو اروپیها را به خیانت و خنجزدن به رژیم متهم کرد، و از سوی دیگرباغیظ بسیار از تحریمهای موشکی و تروریستی علیه رژیم، به هذیان گویی اندر باب لشکر کشی از یمن به عرستان پرداخت.

وی گفت:‌ «وظیفه اروپایی ها این بود که می ایستادند در مقابل آمریکا می گفتند ما به تعهد خودمان پایبندیم. علاوه بر اینکه در مقابل آمریکا نایستادند، خودشان عملا از برجام خارج شدند، یعنی تحریم های جدیدی را حتی علیه ایران بوجود آوردند.
این کانال مالی هم که اخیراً هی گفته میشه که کانال مالی درست کردند، این به شوخی شبیه تر است، البته شوخی تلخی است.
در آخرین مسئله بین المللی ما باز اروپاییها مثل گذشته از پشت خنجر زدند، به ما خیانت کردند، از اینها توقع نمی شود داشت، هیچ توقعی نمیشه داشت.
کشوری در این منطقه و در شاید در همه جای دنیا به بدی دولت سعودی من سراغ ندارم. دولت سعودی هم مستبد است هم دیکتاتوره هم ظالمه هم وابسته است هم فاسد است. این دولت اینجوری را برایش امکانات هسته‌ای فراهم می‌کنند اعلام کردند که نیروگاه هسته‌ای برایش می سازند اعلام کردند که مراکز تولید موشک برایش درست می کنند آنجا اشکالی نداره اونجا چون وابسته به آنها هست چون متعلق به آنهاست آنجا اشکال ندارد که بسازند حالا البته دارند اعلام می‌کنند اگر بسازند هم بنده شخصا ناراحت نمی‌شم چون می دانم که اینها انشاالله در دوران نه چندان دوری به دست مجاهدان اسلامی خواهد افتاد».