هشدار فرانسه در باره نقض حقوق بشر و جنون گاوی امام جمعه خامنه ای در تهران

آخوند احمد خاتمی ـ‌۲ فروردین ۹۸: «و به صراحت میگویم اروپا هم با آمریکا همراهی کرد، وزیر خارجه فرانسه دروغ می‌گوید که می‌گوید ما بهرغم خروج آمریکا از برجام تلاش قابل توجه برای حفظ توافق هسته‌یی داشتیم، نخیر شما همراه بودید و این کانال مالی هم که درست کردید کاملاً فریبنده بود و به تعبیر مقام معظم رهبری به شوخی آنهم به شوخی تلخ شبیه است بعد هم گفته تلاشهای ما برای حفظ این توافق در حکم چک سفید امضا برای ایران به خصوص در زمینه مسائل حقوق‌بشر نیست؛ خجالت بکشید دارید مردم تون را میزنید می‌کشید کورشون میکنید باز هم دم از حقوق‌بشر میزنید؟ مرگتان باد [شعار مرگ بر آمریکا] حقوق بشر؟ شما حقوق‌بشر می‌فهمید؟ شما در خط مقدم ناقضین حقوق‌بشر هستید گور پدرشما با این چک سفید امضایتان نخواستیم».