شنبه ۲۳ فروردین -یوتوبری-سوئد- تجمع جمعی از ایرانیان آزاده و اشرف نشانان در مرکز شهر در همبستگی و همدردی با هموطنان سیلزده در سراسر کشور.

محکوم کردن ولایت ضدبشری خامنه ای و سپاه سرکوب و جهل وجنایت بخاطر غارت و چپاول و تخریب منابع طبیعی ایران بعنوان مسبب اصلی فاجعه سیل در کشور.

سوئد- یوتوبری - اعلام همبستگی ایرانیان آزاده با هموطنان سیلزده

سوئد- یوتوبری - اعلام همبستگی ایرانیان آزاده با هموطنان سیلزده