اینستاگرام، روز سه شنبه ۲۷ فروردین ۹۸ صفحات تعدادی از سرکردگان سپاه پاسداران رژیم آخوندی را از دسترس خارج کرد.

این اقدام اینستاگرام ساعتی پس از وارد کردن نام سپاه پاسداران بطور رسمی در لیست تروریستی امریکا انجام شد.
خبرگزاری حکومتی مهر با سوز و گداز از این اقدام اینستاگرام نوشت درست یک روز پس از آنکه آمریکا به طور رسمی، بخشی از نیروهای نظامی ایران را وارد لیست گروه‌های تروریستی خود کرد، یک به یک صفحات مجازی افرادی که به نحوی سپاه پاسداران را تبلیغ کرده‌اند، در حال مسدود شدن است. تا لحظه تنظیم این خبر بیش از ۲۰ حساب کاربری منسوب به چهره‌های نظامی، سیاسی و حتی صفحه‌های فن‌پیجی که به دست هواداران نیروهای نظامی ایران مدیریت می‌شد و نامی از سپاه در آن بود، مسدود شده‌اند.
این خبرگزاری در ادامه سوز و گداز خود اضافه میکند «از صبح امروز تعدادی از صفحات اینستاگرامی منتسب به برخی از مقامات نظامی و حتی دولتی فعلی و سابق کشور از جمله سرلشگر باقری فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح، سردار سرلشگر جعفری فرمانده کل سپاه، سردار حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس، محمدباقر قالیباف شهردار اسبق تهران، عزت ضرغامی رئیس اسبق صداوسیما و... بسته شده است!».