بانکهای گروه یونی کردیت در کشورهای آلمان، اتریش و ایتالیا برای پرداخت ۶۱۱ میلیون دلار جریمه به خاطر نقض تحریمهای آمریکا علیه رژیم اعلام آمادگی کردند.

این جریمه بخشی از جریمه یک میلیارد و سیصد میلیون دلاری است که وزارت خزانه داری آمریکا به خاطر نقض تحریمهای این کشور علیه دیکتاتوری آخوندی تعین کرده بود و اکنون این بانکها با دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا برای پرداخت این میزان به توافق رسیده اند.
یونی کردیت آلمان در فاصله بین سالهای ۲۰۰۷ تا پایان ۲۰۱۱ بیش از ۲۰۰۰ پرداخت مجموعا به مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار را در نقض قوانین تحریمی آمریکا مخفیانه از طرف خطوط کشتیرانی رژیم ایران انجام داده است.
مدیر دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا اندریا گاکی Andrea Gacki درباره علت این جریمه ها گفت: موسساتی که از نظام مالی آمریکا به نحوی استفاده می کنند که برنامه های تحریمی آمریکا را تضعیف کند هدف تحقیقات ما هستند و ما قوانین و مقررات تحریمهای آمریکا را با قدرت در مورد آنها اعمال می کنیم.