جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهور امریکا در مصاحبه با وال استریت ژورنال گفت که رژیم ایران در نقض توافق هسته ای از بسیاری مرزها عبور کرده است.

بولتون گفت: رژیم ایران در حال حاضر با نقض توافقنامه هسته ای از خیلی از مرزها عبور کرده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش دیگری درباره نقض استفاده از سانتریفوژهای پیشرفته تر و پیچده تر توسط رژیم ایران داده که به تازگی منتشر شده است ما شاهد این هستیم که رژیم ایران آماده میشود که در تاریخ هشتم ژوئیه محدودیتهای گذشته بر غنی سازی با درجه تسلیحاتی برای رآکتور را کنار بگذاردکه یکی از مهمترین محدودیتهایی بود که در برجام آنها توافق کردند.
جان بولتون افزود رژیم ایران نشان داده که قطعا بطور استراتژیک تصمیم نگرفته که از پیگیری تسلیحات هسته ای دست بردارند. تصمیم رئیس جمهور امریکا مبنی بر خارج شدن از توافقنامه (برجام) و اعمال تحریمها تأثیر ویرانگری بر اقتصاد رژیم ایران داشته و ما به دنبال کردن این مسأله تا زمانی که این رژیم از پیگیری تسلیحات هسته ای، موشکهای بالستیک، فعالیتهای تروریستی و سایر فعالیتهای شرورانه در منطقه دست بردارد، ادامه خواهیم داد.