جمعی از ایرانیان آزاده در لاهه روز چهارشنبه ۶ تیر، با برگزاری یک تظاهرات در مقابل پارلمان هلند ضمن محکومیت رژیم ضدبشری ولایت فقیه، حمایت خود را از مقاومت و قیام مردم ایران اعلام کردند.

تظاهرات در هلند -محکومیت رژیم آخوندی - حمایت از مقاومت و قیام مردم

تظاهرات در هلند -محکومیت رژیم آخوندی - حمایت از مقاومت و قیام مردم