سخنرانی شخصیت‌های عربی و بین المللی در گردهمایی ایران آزاد اجلاس سالانه مقاومت ایران در اشرف۳ 

صالح القلاب، وزیر پیشین فرهنگ و تبلیغات اردن
خانم مبارز و رهبر بزرگ، یار این مسیر طولانی،
اجازه بدهید امروز درباره انسان و رهبر بزرگی صحبت کنم، رهبری بسیار بزرگ،
من در گذشته بسیار دور با مجاهدین آشنا شدم. در ابتدا، فکر می‌کنم معاون قرارگاه کار در شش طبقه در رقه بودم قبل از یک سال یا دو سال یا کمی کمتر از انقلابی که در نهایت به‌دست این گروه شوم که در ایران حکومت می‌کنند، افتاد؛ در آن‌جا ازجمله یک مرد جوان بود که به چادر من آمد و درباره انقلاب در ایران صحبت می‌کرد. به عقیده من، پس از آنکه با مجاهدین آشنا شدم دریافتم که آنها از افراد اصلی همراه با مجاهدین بودند به‌رهبری قهرمان کبیر و بزرگ، مسعود رجوی.
در ماه فوریه ۱۹۷۹ به‌همراه رهبر بزرگ یاسر عرفات و رییس ابو مازن و هانی الحسن رفتم و آنجا گفتم می‌خواهم مجاهدین را ببینم. به مقر آنها رفتم که تبدیل به یک مرکز پزشکی شده بود ..به‌رهبری این رهبر بزرگ، که او گوهری کمیاب در جهان سوم می‌باشد
امروز، ممکن است بسیار از جوانان حاضر نمی‌دانند که وارث سیاسی جنبش ملی رشدیابنده دکتر محمد مصدق، مجاهد بزرگ، مسعود رجوی است. او وارث این جنبش به‌هم پیوسته است.
از شما می‌خواهیم از جای خود برخیزید و برای قهرمانی که همچنان این مسیر را هدایت می‌کند و پیام مصدق را از میان تمامی نسلها عبور داد و آنرا به شما رسانده دست بزنید. درخواست دارم، همه بایستیم.
زنده‌باد مسعود رجوی، زنده‌باد مسعود رجوی، زنده‌باد مسعود رجوی، مرگ بر آخوندهایی که ایران را وارد این سردرگمی و نکبت تاریخی کرده‌اند، مرگ بر آنها، مرگ بر آنها، پایان آنها به‌دلیل این رهبری بزرگ که مردم ایران را هدایت می‌کند، نزدیک است.
خواهر گرامی اکنون نماینده جنبش ملی ایران است که طبعا بدون شک تنها نماینده مشروع مردم ایران می‌باشد. آنهایی که در غار زندگی می‌کنند نماینده مردم بزرگ ایران نیستند. ایران بخشی از تاریخ متمدن بوده است اما آنها ایران را هزار سال به عقب برده‌اند و به‌زودی از بین خواهند رفت.
این یک ملاحظه ضروریست و باید همواره به آن توجه کنیم.
موضوع دوم که درباره آن صحبت می‌کنم، امروز ما شاهد آن هستیم ـ در پایان این گردهمایی‌ها هستیم ـ شاهد آن هستیم که دنیا، ای مجاهد بزرگ، خواهران و برادرانم در جنبش مجاهدین خلق، الان همه دنیا با شماست، در دنیا همه با شما هستند. به قول ما روزنامه‌نگاران که می‌نوشتیم، از ۴گوشه جهان به‌سوی شما آمده‌اند. و در کنار شما ایستاده‌اند و حتی عربهایی که نتوانستند در اینجا حاضر شوند، اما برخی از آنها در قلبهایشان با شما نماز می‌خوانند و با شما و با جنبش شما، زیرا بیشترین خطری که در این منطقه در برابر ما وجود دارد، خطر همین آخوندهاست.
آنها می‌گویند افتخار می‌کنیم که ۴پایتخت عربی تحت سیطره ماست. به‌تازگی یکی از آن آخوندها گفته است که مرزهای ما در آفریقاست. آنها می‌خواهند مصر را بگیرند و الجزائر را و کل منطقه را، وقتی یک نفر این‌طور فکر می‌کند و می‌گوید مرزهای ما در آفریقاست، این خودش است.
بنابراین، در حقیقت وقتی من امروز این کنفرانس و این هیأت‌ها را دیدم، یک لحظه حتی از جایم تکان نخوردم تا این راه ماراتونی بزرگ را دنبال کنم، این یک ماراتون بزرگ است. و اکنون، مجاهدین متبرک، نمایندگان مردم ایران هستند، آنها در تمام دنیا متبرک و تقدیس شده هستند. آنها (در خدمت) بشریت و انسان‌دوستی و اسلام هستند. فرقه‌ها ما را تجزیه کردند، مانند حز‌ب‌الله و حزب شیاطین و تمامی احزاب که (می‌خواهند) ما یکدیگر را سر ببریم. ما در یک زمینه واحد هستیم، به‌لحاظ تاریخی و تمدن و در منطقه. و ما بدون ایران همواره بال‌مان شکسته است؛ (البته) ایران ملی‌گرا و دموکرات به‌رهبری مجاهدین که تحت هدایت خواهر بزرگمان و برادر بزرگمان مسعود قرار دارند که ایشان آن‌را به‌سوی ساحل امن هدایت می‌کنند.
یک موضوع دیگر که می‌خواهم، به‌سرعت درباره آن صحبت کنم:
امروز هنگامی که لباس عربی را دیدم گفتم خدا را شکر.
ما باید این خط را ترغیب کنیم. باید همه اعراب که از سوی آخوندها تهدید می‌شوند در کنار این مبارزان و مجاهدین قرار بگیرند.
من ملاحظات دیگری هم دارم که به‌سرعت می‌گویم و طولانی نمی‌کنم.
ملاحظه اول اینست که از نظر ما، من در اخبار شنیدم که دشمنان و بلندگوهایشان می‌گویند آنها منزوی هستند و در ته دنیا قرار دارند و کسی آنها را نمی‌شناسد و آنها را ندیده است. اما بگذار هر چه می‌خواهند بگویند. همه جنبشهای آزادیبخش پیش از همه آنها، بالاتر و مهمتر از همه آنها، اسلام بزرگ؛ حضرت محمد(ص) رسالت خود را به مدینه برد و در مکه باقی نماند زیرا در آنجا نگرانی نسبت به قتل پیامبر وجود داشت. برای همین رسالت خود را به مدینه برد و هنگامی که تقویت شد به مکه بازگشت و پرچم پیروز اسلام را به اهتزاز درآورد. و شما نیز پرچم پیروزی برافراشته خواهید کرد هنگامی که به تهران بازگردید، به‌زودی و به امید خدا ما اولین زائران تهران خواهیم بود.
نمی‌خواهم بیش از این طولانی کنم. و الله خیلی حرف دارم درباره این موضوع، به اندازه یک کتاب که به امید خدا آنرا خواهیم نوشت. خواهر مجاهد بزرگ و مسعود بزرگ، این رهبر بزرگ در تهران خواهند بود در مقرتان و ما تا به ابد برادران شما هستیم؛ هر انسان عربی که وجدان و صداقت دارد در کنار شما خواهد بود و شما در کنار ما خواهید بود در تمامی آرمانهای ما و...
می‌گوییم، زنده‌باد این انقلاب، زنده‌باد خواهر بزرگ ما و زنده‌باد مسعود رجوی و به امید خدا به‌سوی تهران همراه ما و شما می‌باشد و از خداوند این آرزو را طلب داریم و السلام علیکم.

دکتر عیسی خشاشنه ـ نماینده پارلمان اردن
متشکرم،
خانم مریم رجوی گرامی،
آقایان و خانمها
درودهای جاودان اسلام را به شما می‌فرستم. السلام علیکم و رحمة الله تعالی و برکاته
از اشرف۳ شکوه و افتخار، از اشرف۳ شرافت و همبستگی، از اشرف۳ آمادگی برای روز بازگشت، از اشرف۳ توسل و تمسک، به‌سوی اشرف تهران ؛ پیروزی، بازگشت و توانستن! به سوی اشرف جدید ایران به‌رهبری «گل سرخ»، مریم رجوی.
خواهران و برادران شما می‌دانید که مبارزه در هر کشوری، تصحیح مسیر و اصلاح سیاست‌های داخلی و خارجی آن کشور است. آنچه ما را به بودن در کنار شما امروز فراخواند، ایمان همگی ماست به آزادی و دموکراسی و حقوق خلقها در سمت‌دادن پیوندگاه مردم به‌سوی حیات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی به سوی حیاتی برابر در این راستا.
هدف والا در اینجا، رسیدن به حقیقت است، و فعلیت دادن به این حقیقت در تحقق جایگاه و مسیر ایران به‌عنوان یک کشور دارای ثقل منطقه‌یی و بین‌المللی تحت رهبری مریم رجوی.
خواهران و برادران، دیگر بر کسی پوشیده نیست که رژیم آخوندی توانمندیهای خود را صرف دخالت در کشورهای همسایه، کشورهای عربی و غیر عرب می کند. در آن کشورها تاخت و تاز می‌کند و فساد می‌پراکند، در حالیکه مردم ایران را در زندگی، معیشت و هویت در تنگنا قرار می‌دهد.
شاید از آثار این سیاست متناقض این باشد که حالتی از انزوای حاکمیت و مردم را به‌وجود آورده است و بنابراین خسارتهای ملی هم ابعاد گسترش یابنده دارند.
خداوند شما را پیروز گرداند و گامهایتان را در راه خیر استوار سازد، به‌سوی حکومتی به‌رهبری شما و رهبری «گل سرخ» مریم رجوی.
و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته
حاضر! حاضر! حاضر!
حاضر! حاضر! حاضر!

لویی فری ـ مدیر پیشین اف.بی.آی. (اداره تحقیقات فدرال)

متشکرم، بسیار متشکرم. بسیار، بسیار مفتخرم که امروز در اینجا با شما هستم و الهام‌بخشی شما، دعاها و حمایتهای شما، تعهد و روحیه‌تان برای آزادی، موجب شده که راه بسیار درازی را در چنین مدت کوتاهی طی کنید. خانم رجوی، ما به شما درود می‌فرستیم، و به‌شما نه تنها به‌خاطر رهبری و شجاعتی که نشان داده‌اید، بلکه به‌خاطر توانایی شما در پیش‌بردن تعهد صلح تا حد ممکن، آن هم در این فرصت کوتاه، احترام قائلیم.
همین چند سال پیش، همه ما که اینجا هستیم و بسیاری دیگر، نگران سلامتی و جان همه اشرفی‌ها بودیم که اینجا هستند و بسیاری از آنها جان باخته‌اند. در ایالات متحده آمریکا، آن دسته از ما که از شما حمایت می‌کردیم، تبدیل به موضوع تحقیقات جنایی توسط دولت خودمان شدیم و ما البته از آن استقبال کردیم. چقدر عالیست که مورد تحقیق قرار بگیریم؛ وزرای پیشین دادگستری، مدیران پیشین اف.بی.آی. و اطلاعات مرکزی، رؤسای ستاد مشترک ارتش، ژنرالهای ارتش، رئیس مجلس نمایندگان و می‌توانم هم‌چنان ادامه بدهم. اما آنها هیچ سئوالی از ما نکردند و این با زمانی که من در سال۱۹۹۷ مدیر اف.بی.آی. بودم هم‌خوانی داشت؛ هیچ‌کس از من در مورد سازمان مجاهدین خلق سئوالی نکرد، قبل از اینکه دولت به‌طور غیر قابل توجیه شما را در لیست تروریستی بگذارد. چرا آنها این کار را کردند؟ توضیحات زیادی وجود دارند، اما به‌عقیده من یک انگیزه خیلی بد در پشت آن وجود داشت و اگر می‌خواهید از کلمه «تبانی» بطور متناسبی استفاده کنید، یک تبانی با حکومت ایران صورت گرفت برای نام‌گذاری یک سازمان آزادیخواه به‌عنوان یک سازمان تروریستی، به‌منظور دلجویی و مماشات با سران تروریست (رژیم ایران). این یک اشتباه بود. چقدر پرمعنی است که اکنون می‌بینیم سپاه پاسداران که ۱۹ آمریکایی را در برجهای خوبر در ژوئن۱۹۹۶ به‌قتل رساند و قربانیان بی‌شمار دیگری که صحبت‌های بسیاری از آنها را روز قبل شنیدیم، اکنون در آن لیست قرار دارد. بنابراین من فکر می‌کنم که همه شاخص‌های تغییر موجودند. به‌اقتصاد (رژیم) ایران نگاه کنید، ببینید که این سران فاسد و تروریست با اقتصاد کشور چه‌کار کرده اند . تولید ناخالص ملی ۶درصد کاهش یافته، ریال ۶۰درصد ارزش خود را از دست داده
ما شاهد یک تغییر شگفتی‌آور خواهیم بود و به‌نظرم به‌سرعت رخ خواهد داد. یکی از نکاتی که می‌خواستم بگویم این است که با گوش‌دادن به گواهی‌های روز قبل و مشاهده اتاق کناری، یکی از چیزهایی که باید برایش آماده شویم و آماده‌سازی کنیم، محاکمه و محکومیت هزاران جنایتکاری است که دست به‌قتل، ترور و کشتار زده‌اند، آن هم نه به‌طور تصادفی یا اتفاقی، بلکه با طراحی و برنامه‌ریزی برای کشتار جمعی یک گروه از افراد. پس وقتی صحبت از این نمایشگاه می‌شود، باید به دیدگاه خودم وفادار باشم، من آن‌را یک نمایشگاه تلقی نمی‌کنم، آن‌را یک موزه تلقی نمی‌کنم، بلکه آن‌را اتاقی از شواهد (جرم) می‌دانم، حاوی عکس‌ها و موارد ثبت‌شده دیجیتالی است. آیا می‌توانید همه این شواهدی را که وجود دارند، به‌خصوص در این دوران، آیا می‌توانید همه شواهد موجود را تصور کنید که قابل پاک کردن نیست؟ شواهد دیجیتالی، تصویری و مهم‌تر از همه، آنچه دیروز شنیدیم، گواهی‌های باورنکردنی که قلب آدمی را می‌شکند. اما اینها شواهد شاهدان عینی است و این مهم‌ترین چیز در یک محاکمه جنایی است. فکر می‌کنم اکنون و در حالی‌که برای تغییر آماده می‌شویم، یکی از مهم‌ترین چیزهایی که فکر می‌کنم همه در این سالن می‌توانند انجام دهند، به‌کارگیری برخی از همین عناصر سنجیده، دقیق و با جزییاتی است که در همه کارهای شما وجود دارد و شروع آماده‌سازی محاکمه‌های جنایی توسط یک دادگاه جنایی بین‌المللی. تحریمهای بین‌المللی عالی است و طبعاً تاثیر بسیاری دارند، اما آن‌چه تروریستها را بیش از هر چیزی به‌وحشت می‌اندازد، چشم‌انداز دستگیری، محاکمه و محکومیت آنها تحت حاکمیت قانون است که البته امری بسیار ناشناخته برای آنهاست.
پس از مشاهده این ساخت و ساز شگفتی‌آور، باید بگویم که اشرف۳ را یک محل موقت می‌دانم، ما خواهان بازدید از اشرف۴ هستیم
از همه شما که اینجا در ساختن اشرف۳ کار کردید می‌پرسم، چقدر طول خواهد کشید که یک ساختمان دادگاه در تهران بسازید؟
و می‌دانید که از هم‌اکنون یک زندان وجود دارد. بنابراین، ما می‌توانیم آنها را بازداشت کنیم و سپس آنها می‌توانند همانند کسانی که در نورنبرگ و جاهای دیگر محاکمه شدند، به‌محاکمه کشیده شوند.
گواهی‌هایی که ما روز قبل شنیدیم، فراخوانی برای محاکمه‌های جنایی، محکومیت‌ها و حبس است. و حالا فکر می‌کنم باید اکنون این مستندات را سرجمع کنیم همان‌طور که مرکز سایمون ویزنتال بعد از جنگ جهانی دوم کرد. ممکن است شما از هم‌اکنون در حال انجام آن باشید، اما من فکر می‌کنم که این کار متمرکزی است که ما باید اکنون انجام بدهیم و بسیاری از افراد به شما کمک خواهند کرد تا این آرشیو را سرجمع کنید. متشکرم و خدا شما را حفظ کند.

سالی بریشا ـ نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور پیشین آلبانی

خانم رئیس‌جمهور رجوی، دوستان عزیز جنبش مجاهدین، دوستان این جنبش آزادیخواه از سراسر جهان، افتخار و خوشوقتی بزرگی برای من است که به شما درود بفرستم. به کسانی که چندین دهه است برای آزادی و حقوق بشر در کشورتان مبارزه می‌کنند. کسانی که با مشکلات فوق‌العاده‌یی مواجهند، اما ایستاده‌اند شما برای هر انسانی، با مواضع و با نبردتان، تماماً الهام می‌بخشید.
چند سال پیش من در پاریس در گردهمایی و جشن بزرگ شما حضور داشتم. در آن زمان قدرتهای بزرگ در حال مذاکره با (رژیم) ایران بر سر آن توافق بودند. به‌خودم گفتم، چه‌قدر برای این افراد مشکل است که با این رژیم بجنگند. اما چند سال بعد، گذر ایام اثبات کرد که حق با شما بود. رژیم ایران یک رژیم یاغی است، یک رژیم جنایتکار و بدعهد است.
این واقعیت است؛ و شما امید ملت خود هستید.
مأموریت شما یک مأموریت ملی و بین‌المللی است. من خوشحالم که از مدتها پیش تصمیم درستی گرفتم و دیدید که در کشور من، آلبانی سفیر (رژیم) ایران را اخراج کرد،
اما آلبانی باید تمام نمایندگان رسمی آخوندها را اخراج کند و این کار را خواهد کرد. این شما هستید که در این کشور، ایران را نمایندگی می‌کنید، لازم نیست آنها این کار را بکنند.
دوستان عزیز، من بارها شاهد برنامه ۱۰ماده‌یی خانم رئیس‌جمهور رجوی بوده‌ام درباره آن فکر کرده‌ام. این برنامه‌یی است الهام‌گرفته از آرمانهای ۱۰۰هزار شهید شما. برنامه‌یی است مبتنی بر ارزشهای جهانشمول که کشورها و جوامع را به آزادی و بزرگی می‌رسانند. برنامه‌یی است که ایران را تبدیل به یک کشور با عظمت و دوست بزرگی برای ملتهای آزاد خواهد کرد. قطعاً من به‌طور کامل از آن حمایت می‌کنم و متقاعد هستم که شما پیروز خواهید شد.
آخوندها نشان داده‌اند که هیچ ایمان و اصولی ندارند، آنها نظم جهانی را نقض می‌کنند، امنیت منطقه را تهدید می‌کنند. از یک طرف امضا می‌دهند که غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کنند، اما از طرف دیگر، ظرفیت موشکی خود را افزایش می دهند تا کشورهای آزاد را تهدید کنند. پس دیر یا زود به آن‌چه سزاوارش هستند خواهند رسید. هرگز خلافت آخوندها در منطقه و در جهان پیروز نخواهد شد. بار دیگر، عمیق‌ترین تحسین‌هایم را نثار شما و دوستان شما در ایران می‌کنم که روز و شب برای آزادی کشورتان می‌جنگند. متشکرم.