وزیر خارجه‌ی آمریکا، در شورای امنیت نسبت به باجگیریهای اتمی و تروریستی رژیم آخوندی در تنگنای تحریمهای نفتی هشدار داد.

وی با تاکید بر ضرورت مقابله بین‌المللی با این رژیم، بار دیگر ساعت ‌شمار وزارت خارجه‌ی آمریکا دراین رابطه را یادآوری کرد.
مایک پمپئو در سخنرانی خود در اجلاس شورای امنیت ملل متحد در نیویورک درباره‌ی سیاست خامنه‌ای درتنگنای تحریمها گفت: بعد از آن‌که آمریکا هدف خود را به صفر رساندن تمامی خریدهای نفت از رژیم ایران اعلام کرد، حکومت ‌آخوندها یک رشته تلاشهای باجگیری و اخاذی را در پیش گرفت که من به برخی آنها در ماه گذشته میلادی اشاره می کنم:
اول ژوئیه ـ رژیم ایران در مغایرت با التزامش به برجام از محدودیت ۳۰۰کیلو ذخیره اورانیوم عدول کرد
در دوم ژوئیه ـ حوثیهای تحت امر رژیم ایران شروع به حمله به فرودگاه ابها در عربستان کردند
درهشتم ژوئیه ـ رژیم ایران غنی سازی را تا سطح ۴ و ۵ دهم درصد افزایش داد که نقض یک تعهد اتمی دیگرش بود.

وزیر خارجه‌ی ‌آمریکا سپس چند فقره راهزنی دریایی سپاه پاسداران علیه کشتیهای نفتکش در تنگه هرمز طی روزهای دهم تا نوزدهم ژوئیه را برشمرد و با یاد‌آوری آزمایش موشکی این رژیم در ۲۵ ژوئیه در نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، افزود: از آنجا که تحریمهای رژیم ایران بر اساس برجام یعنی تحریم ِ معاملات تسلیحاتی و تحریم ِ مسافرتهای قاسم سلیمانی در اکتبر ۲۰۲۰ خاتمه می یابد،اکنون شمارش معکوس برای مقابله با تروریسم این رژیم در صفحه سایت وزارت خارجه گذاشته شده است.
پمپئو هشدار داد که زمان برای محدود کردن ظرفیت تروریستی این رژیم در حال کوتاه شدن است.
پمپئو افزود: از حلب تا عدن و از تریپولی تا تهران یک همکاری بزرگتر برای مقابله با بحران سازیهای تروریستی این رژیم ضروری است.