دژخیمان خامنه‌ای دو زندانی را در شهرهای ساری و دزفول اعدام کردند.

این اعدامهای جنایتکارانه در روزهای چهارشنبه ۳۰ مرداد و دوشنبه ۲۸ مرداد صورت گرفت.