در جریان سفر مفتضح شده جوادظریف به کشورهای نروژ و سوئد، یکی از افراد هیأت همراه وی ریزش کرد.

کیهان خامنه ای در خبری ویژه با تیتر «یک خبرنگار دیگر مدعی اصلاح‌طلبی درخواست پناهندگی کرد»، نوشت: در پی پناهندگی یک خبرنگار در جریان سفر اروپایی وزیر خارجه، محافل مدعی اصلاح‌طلبی، خبرنگار متبوع طیف خود را اصولگرا جا زدند. گفته می‌شود امیر توحید فاضل در جریان سفر ظریف به نروژ، درخواست پناهندگی کرد و با هیئت خبرنگار وزیر خارجه مراجعت نکرده است.
این منبع افزود: او بارها با روزنامه‌نگارهای اصلاح‌طلب بیانیه‌های مشترکی را امضاء کرده است. برخی از رسانه ها و همکاران این خبرنگار، اعلام کردند وی در سوئد پناهنده شده است.