سخنرانی سه نماینده انجمن بین‌المللی حقوق بشر زنان، دارای رتبه مشورتی سازمان ملل متحد، در چهل و دومین اجلاس شورای حقوق بشر درباره قتل عام ۶۷

نماینده انجمن بین المللی حقوق بشر زنان:
خانم نایب رئیس
در تابستان سال ۱۹۸۸ میلادی سال ۱۳۶۷، ۳۰.۰۰۰ زندانی سیاسی توسط حکومت ایران قتل عام شدند. قساوت گسترده براساس فتوایی توسط ولی فقیه رژیم ایران، خمینی صورت گرفت. فرمان وی حکم به اعدام همه زندانیان سیاسی وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران کرد که در مقاومت خود در برابر رژیم ایران ثابت قدم مانده بودند. قربانیان مخفیانه در گورهای دسته جمعی دفن شدند. رژیم ایران به مدت ۳۱ سال تلاش کرده است تا حقیقت را در مورد اعدام های گسترده از جامعه بین‌المللی پنهان کند.

 


در مورد محل دفن زندانیان هیچ سند مکتوب، اسناد دادگاه و گورهایی برای بازدید وجود ندارد. خانواده های قربانیان برای پاسخ به شما نگاه می کنند.
در اوت سال ۲۰۱۷، همکار شما مرحوم عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه وقت در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، در گزارشی به مجمع عمومی در مورد قتل عام سال ۱۳۶۷، خواستار تحقیق برای کشف حقیقت در باره این تابستان خونین شد.
بسیاری از عاملان این جنایت فجیع هنوز هم صاحب مناصب ارشد در قضائیه و حکومت ایران هستند، مانند ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه و علیرضا آوائی وزیر دادگستری.
ما از شما می خواهیم درباره قتل عام سال ۱۹۸۸ به عنوان بخشی از وظایف خود تحقیق کنید.

نماینده انجمن بین المللی حقوق بشر زنان:
آقای رئیس
در سال ۲۰۱۷، گزارشگر سابق وضعیت حقوق بشر برای ایران، مرحوم عاصمه جهانگیر، در گزارشی به مجمع عمومی سازمان ملل گفت:
” اجساد قربانیان قتل عام ۱۳۶۷ در گورهای نامعلومی دفن شده اند و خانواده هایشان هرگز از محل آنها اطلاع نیافتند.”
به همین دلیل است که مادران، پدران، فرزندان و سایر اعضای خانواده های قربانیان از کمیسر عالی حقوق بشر انتظار دارند یک تحقیق مستقل بین المللی برای اطلاع از حقیقت در مورد عزیزانشان انجام شود و مسئولین این قتل عام به دست عدالت سپرده شوند.

 نماینده انجمن بین المللی حقوق بشر زنان:
در طول سه ماهه تابستان ۲۰۱۹ (۱۳۹۸) رژیم ایران ۱۰۰ نفر از جمله ۶ زن را اعدام کرد.
به این صورت، می توانیم ببینیم که مقامهای رژیم ایران استفاده از مجازات مرگ را رد نکرده اند و به استفاده از آن در سطح بالایی ادامه می دهند.
به این دلیل است که این رژیم بیشترین تعداد اعدام را در جهان به نسبت جمعیتش دارد. این اعدامها گاه شامل زندانیانی می شود که بخاطر اتهامهایی که قبل از سن ۱۸ سالگی به آنها نسبت داده شده، به مجازات مرگ محکوم شده اند.
آقای جاوید رحمان، گزارشگر ویژة حقوق بشر در ایران، در آخرین گزارش خود، نوشت از این که رژیم ایران بیش از هر کشور دیگری کودکان را به مرگ محکوم می کند، متأسف است. حداقل ۶ کودک در سال ۲۰۱۸ اعدام شدند که همگی در زمان جرم انتسابی بین ۱۴ تا ۱۷ سال داشتند."
آنتونیو گوترز، دبیر کل ملل متحد نیز اظهار داشت که "عمیقا از تعداد نوجوانانی که در ایران اعدام می شوند متاثر است."