قطع حدود ۴ هزار درخت ممنوع القطع و ۲۶ هزار اصله درخت جنگلی هیرکانی و تخریب و نابودی چندین میلیون تن خاک مرغوب جنگلی در شمال ایران فاجعه ای زیست محیطی دیگر توسط رژیم ضد ایرانی آخوندی.

یک عضو مجلس آخوندی از ساری گفت:‌با اجرای طرح انتقال آب خزر، به سمنان حدود ۴ هزار درخت ممنوع القطع، ۲۶ هزار اصله درخت جنگلی هیرکانی، بیش از ۵۰ هزار پایه ی درختی جنگلی و چندین میلیون تن خاک مرغوب جنگلی نابود شده و فاجعه ای زیست محیطی رخ می دهد.
جنگلهای هیرکانی در شمال ایران از ارزشمندترین جنگل‌های جهان به‌شمار می‌آید و از آن به عنوان موزه طبیعی یاد می‌شود. این جنگلها از تیرماه سال جاری در فهرست جهانی یونسکو بعنوان میراثی جهانی ثبت شده است.
این عضو مجلس آخوندی می افزاید که مردم و گروه ها و کارشناسان و تشکل های زیست محیطی ... مخالف اجرای این طرح هستند. با اجرای طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان بیش از ۱۰ هزار ماهیگیر بیکار می شوند.
پیش از این واز دهه هفتاد ساخت آزادراه شمال توسط بنیاد ضد مستضفان خسارات جبران ناپذیری به محیط زیست و جنگلهای چالوس وارد کرد و بسیاری از مناطق جنگلی خشک شدند. پس از ۲۸ سال آزاد راه شمال همچنان در حال ساخت است و به پایان نرسیده و خسارات آن به محیط زیست نیز ادامه دارد.