ولی فقیه ارتجاع وحشت زده، از تحریم و شکست نمایش انتخاباتی رژیم، گفت: دارند برنامه ریزی و فعالیت میکنند که جوانان را از نظام جدا کنند و در اطراف دنیا دارند نگاه می کنند ببینند که چه خواهد شد.

ولی فقیه ارتجاع گفت:‌ انتخابات مایه آبروی نظام اسلامی است می بینید تبلیغات آمریکاییهارو چطور می خواهند بین نظام اسلامی و بین مردم فاصله بیندازند. زیاد هم کار می کنند اتاق فکر هم تشکیل می دهند می نشینند فکر می کنند برنامه ریزی می کنند چندین ده نفر چند صد نفر در بخشهای مختلف مسئول کار ایران و بحث افکار عمومی ایران هستند. می نشینند فعالیت می کنند هدف فعالیت این است که جوان ایرانی را از نظام اسلامی جدا کنند.
خامنه ای افزود: دشمنان می خواهند بدانند حالا بعد از این همه تلاش و تبلیغات و مشکلات اقتصادی که در کشور وجود داره و بدعهدی که غربیها و اروپاییها با ما کردند فشارهایی که آمریکا بقول خودشون فشار حداکثری که دارند وارد می کنند بالاخره نتیجه اش در مردم چی شده دشمن داره نگاه می کنه می خواهد این رو ببیند. دوستان ما هم در اطراف دنیا با نگرانی نگاه می کنند ببینند چه خواهد شد.

خلیفه ارتجاع در توجیه حذف فله یی کاندیداهای باند مغلوب رژیم از جمله بسیاری از اعضای کنونی مجلس فرمایشی، گفت از این نگران است که اینها به «کلفت و نوکر آمریکا» تبدیل شوند:
وی گفت: مردم باید در انتخاب نمایندگان بسیار مراقبت کنند زیرا ما در همین دوره انقلاب، نمایندگانی در مجلس داشتیم که اکنون نوکر و کُلفَت آمریکا و دشمنان ایران هستند.

خامنه‌ای، در رابطه با نگرانی سرکردگان رژیم از اینکه اینبار نمایش انتخاباتی خیلی مفتضح شود، از«کاربلدی» خود در مهندسی نمایشهای انتخاباتی دم میزد و خودش را «ملت» می نامید، گفت: هیچ نگران نباشید. ملت بلد است چه کار بکند و اگر کار را خوب انجام بدهیم، ممکن است تحول‌آفرین باشد.
فضیحت شعبده انتخاباتی خامنه ای به حدیست که رئیس جمهور ولایت ‌آن را «انتصابات» خوانده و علم الهدی نماینده خامنه ای در مشهد، آن را «خطرناکترین انتخابات» برای رژیم توصیف کرده است.