اعتراض و اعتصاب علیه غارتگری حکومت آخوندی

در اهواز کارگران شهرداری منطقه کوی علوی (شلنگ آباد) دست به اعتصاب زدند و به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده اعتراض کردند.

در آذربایجان شرقی کارگران شهرداری شهرستان باسمنج بابرپایی تجمعی به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده اعتراض کردند. کارگران در مقابل شهرداری و اداره آب رژیم تجمع کردندو با سردادن شعار و پرتاب سنگ شیشه‌های شهرداری و اداره آب و فاضلاب را شکستند.

دامداران یزد روز پنجشنبه به خاطر نابودی محصولات دامی دراثر سیاستهای ضدمردمی رژیم آخوندی در مقابل استاندای رژیم در این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.

در عسلویه کارگران قراردادی فاز ۱۴ پارس جنوبی در اعتراض به پرداخت نشدن ۴ ماه حقوق عقب افتاده و پرداخت نشدن عیدی و سنوات دست به اعتصاب زدند.

در اصفهان جمعی از کارگران پلی اکریل و “دی ام تی” به منظور اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده تجمع کردند.

در کرمان کارگران شرکت معدن کرومیت فاریاب در اعتراض به پرداخت نشدن ۴ ماه حقوق عقب افتاده و واریز نشدن حق بیمه دست از کار کشیدند و تحصن کردند.

‌در اراک کارگران شرکت «جوش گستر» راه اهن، در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود اعتصاب کردند.


در یاسوج کارگران بیکار شده کارخانه قند بار دیگر در مقابل استانداری رژیم تجمع کردند.