• این بیانیه نخستین بار در ۱۵ خرداد ۱۳۹۲ توسط شماری از زندانیان منتشر و سپس به امضاها افزوده شده است. زندانیان روان‌شاد: بابک امانی، بهادر پرویزی، معصومه جوشقانی، عزیز چوپانی،، سونا دادگر، رحمت کرمانی، یحیی گل‌چشمه در شمار امضاکنندگان بیانیه بودند.

بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی از بندرسته
زندانهای خمینی در مورد یاوه گوییهای ایرج مصداقی

ما جمعی از زندانیان سیاسی از بند رسته سیاهچالهای رژیم خمینی بدین وسیله اعلام میکنیم؛
۱ – ما اقدام اخیر ایرج مصداقی که تحت عنوان گزارش (٩٢) انتشار یافته و چیزی جز گردآوری سلسله اتهامات و اکاذیب رژیم و اطلاعات آخوندی علیه مقاومت نیست را به شدیدترین وجه محکوم میکنیم .
۲ – ما معتقدیم چنین اقدامی برخلاف راه و اهداف همه ی خونین کفنان و جانباختگان تابستان (٦٧) و تمامی شهیدان و شکنجه شدگان و مقاومت کنندگان در برابر رژیم بوده و آنرا در راستای اهداف وزارت اطلاعات رژیم آخوندی و مزدوری برای آن میدانیم.
۳ – سر بریدن مقاومت خونین مردم ایرا ن در پای دیکتاتوری وحشی آخوندی را به شدت محکوم کرده و آنرا انجام وظیفه در امتداد چشمک و چراغی آشکار به رژیم ولایت میدانیم.
۴ – ما سوء استفاده از خون، شرف و هویت کسانیکه تا لحظه ی مرگ آشتی ناپذیر مانده و سرفرازانه بر طنابهای دار بوسه زدند را جهت برآوردن امیال شخصی که توسط ایرج مصداقی سالهاست انجام می گیرد را به عنوان اقدامی ناشایست، ضد ملی و ضد اخلاقی محکوم می کنیم.
۵ – توهین به کلیه ارزشهای مقاومت مردم ایران از شهیدان و زندگان، فقط برازنده ی اعوان و انصار رژیم آخوندی میباشد،این عملی بی شرمانه وگستاخانه است واین کینه توزی را دقیقا از جنس کینه پاسداران دانسته و آنرا محکوم میکنیم.
۶ – افشای هرکسی اعم از زندانی یا غیر زندانی با هر ادعایی که دارد ولی اکنون در راستای منافع رژیم قدم بر میدارد را وظیفه مبرم هر زندانی سیاسی و هر انسان با شرفی میدانیم و سکوت در مقابل این وادادگی را محکوم میکنیم.
۱-نزهت ادب آواز ( زندان‌های سپاه – عادل آباد شیراز )
۲- احمد آسیا بانی‌ (زندان وکیل آباد مشهد )
۳ – فرزانه آخوند زاده (زندان اوین )
۴- منیژه اژد رزاده (زندان تبریز )
۵ – فرهاد اکبری (زندان رشت)
۶ – رمضان اکبری (زندانهای گو هردشت – قزل حصار – بابل )
۷ – ابوالفضل اخباری (زندان وکیل آباد مشهد )
۸ – جمشید ادهمی (زندان اوین)
۹ – محمود امین الرعایا (زندان مشهد)
۱۰- علی‌ نقی‌ امیری (زندانها ی دستگرد اصفهان- بابل در رژیم شاه و شیخ)
۱۱ – بابک امانی ( زندان ارومیه )
۱۲ – مصطفی الهیاری(زندان های اوین – قزل حصار – گو هردشت )
۱۳ – علی‌ امانی (زندان‌های سلماس – خوی – ارومیه )
۱۴ – شهلا ابراهیمی (زندان اوین )
۱۵ – احمد ابراهیمی (زندان‌های اوین – گو هردشت – زندان ساحلی قام )
۱۶ – همدم امامی (زندانها ی اوین – قزل حصار)
۱۷ – بهمن اسماعیلی (زندان اوین)
۱۸ – اصغر بشاوردی ( زندان عادل آباد شیراز)
۱۹ -نعمت اله بودش( زندان‌های اهواز – کرمانشاه )
۲۰ – رضا باغچه دوست (زندان اوین)
۲۱ – محمد علی‌ برزگر زاده (زندان‌های اوین – تبریز )
۲۲ – اکبر پریزانی (زندان‌های اوین – قزل حصار )
۲۳– محمد بوستانی (زندان شیراز )
۲۴ – رضا برگ بیدی ( زندان رشت )
۲۵ – خسرو پرورده ( زندان اوین )
۲۶ – علی‌ اصغر پهلوان لؤ ( زندان وکیل آباد مشهد )
۲۷ – مریم پرورده (زندان اوین )
۲۸ – بهادر پرویزی ( زندان عادل آباد شیراز )
۲۹ – سیاوش پیشه ور (زندان‌های، اوین – گو هردشت – قزل حصار )
۳۰ – اسداله پناهی مهر(زندان ارومیه )
۳۱ – محمد حسین توتونچیان ( زندان های مشهد – اوین – گو هردشت – قزل حصار – خورین ورامین )
۳۲ – مرتضی توتونچیان ( زندان های وکیل آباد مشهد – اوین – همدان )
۳۳ –مهری جوان محجوب (م شاکری) (زندانهای رشت، فومن، صومه سرا، سلماس)
۳۴ -رحمت کرمانی (زندان اوین)
۳۵ – علیرضا تبریزی ( زندان تبریز )
۳۶ – الهه تازه (زندان بابلسر )
۳۷ – صدرالدین تام (زندان عادل آباد شیراز )
۳۸ – جهانشاه جهانشاهی ( زندان عادل آباد شیراز )
۳۹ – معصومه جوشقانی ( زندان‌های اوین – قزل حصار )
۴۰ – عسگر جدی ( زندان عادل آباد شیراز )
۴۱ – مهری حسینی‌ ( زندان‌های اوین – خوی – کمیته مشترک )
۴۲ – حسین حسینی‌ (زندان‌های اوین -همدان )
۴۳ – منیره حسینی‌ ( زندان‌های اوین – قزل حصار )
۴۴ -علی‌ حیدری ( زندان اوین )
۴۵ – اکرم حسینی‌ ( زندان قزل حصار )
۴۶ – عزت حبیب نژاد ( زندان وکیل آباد مشهد )
۴۷- بهمن حسن‌زاده ( زندان‌های اوین – گو هردشت – قزل حصار )
۴۸ – نادر خوشدل ( زندان اوین -زندانی ۲ رژیم شاه و شیخ )
۴۹ – کمال خشنود ( زندان‌های اوین – قزل حصار – گو هردشت – کاخ )
۵۰ – محمد خدا بنده لوئی (زندان‌های اوین – قزل حصار – گو هردشت – کمیته مشترک )
۵۱ – فرامرز خازنی ( زندان‌های اوین -قزل حصار – گو هردشت – توحید ۳۰۰۰- زندان سلماس – خوی )
۵۲ – حمید خلاق ( زندان‌های اوین – قزل حصار – گو هردشت )
۵۳ – حمید خرازی داد بخش ( زندان تبریز )
۵۴ – فریبا دشتی (زندان‌های سپاه- عادل آباد شیراز )
۵۵ – رضا رحمانی ( زندان کارون اهواز)
۵۶ – حسن ریوندی ( زندان‌های الداغی سبزوار – سپاه مشهد – وکیل آباد مشهد )
۵۷ – فرید‌ رضائیان ( زندان عادل آباد شیراز )
۵۸ – مهدی رضوی ( زندان وکیل آباد مشهد )
۵۹ -هوشنگ روزبهانی ( زندان اوین – غزل حصار )
۶۰ – قباد رضا زده ( زندان‌های اوین – قزل حصار )
۶۱ – شهروز رستگار ( زندان قصر )
۶۲ – محمد زراعی ( زندان اوین )
۶۳ – سیامک سعید پور ( زندان‌های اوین – قزل حصار – گو هردشت )
۶۴ – مهدی ساجدی ( زندان تبریز )
۶۵ – سونا سنجری ( زندان اوین )
۶۶ – عبدالعلی سنجابی ( زندان‌های دیزل آباد کرمانشاه – اوین – جمشیدیه )
۶۷ – سید محمد سیدی ( زندان‌های اوین – قزل حصار – گو هردشت )
۶۸ – یوسف شعبانی ( زندان مشکین شهر )
۶۹ – جواد شفأیی ( زندان‌های اوین – قزل حصار )
۷۰ – رضا شکری ( زندان رودسر )
۷۱ – حمید شریعت پناهی ( زندان‌های وین – گو هردشت – قزل حصار )
۷۲ – منصور شیرازی (زندان شیراز عادل آباد شیراز )
۷۳ – هرمز صفایی( زندان‌های آمل – قائم شهر – ساری)
۷۴ – رضا جدیری صابر ( زندان‌های اوین – قزل حصار تبریز – میانه )
۷۵ – محمود طوسی ( زندان‌های اوین – گو هردشت – قزل حصار )
۷۶ – بهناز عطار زاده ( زندان‌های اوین – قزل حصار )
۷۷ – محسن عبدالهی ( زندان دیزل آباد کرمانشاه )
۷۸ – علی‌ رضا فلاحی ( زندان‌های اوین – دیزل آباد کرمانشاه )
۷۹ – شهرام فربد ( زندان‌های اوین – قزل حصار )
۸۰ – معصومه فرزین پور ( زندان ارومیه )
۸۱ – بیژن فتحنایی ( زندان‌های اوین – قزل حصار )
۸۲ – مهرداد فراهانی ( زندان اوین )
۸۳ – ابوالفتح فروزنده جو ( زندان گو هردشت )
۸۴ – بتول فقاهتی ( زندان‌های زنجان – تبریز )
۸۵ – منصوره فرمانبر ( زندان‌های اوین – قزل حصار )
۸۶ – محبوبه قاضی ( زندا‌های اوین – قزل حصار )
۸۷ – محمد قرأیی ( زندان وکیل آباد مشهد )
۸۸ – مصطفی قره اوغلانی‌ (زندان ارومیه )
۸۹ – مهرداد کاووسی ( زندان‌های اوین – قزل حصار )
۹۰ – محمد کاشفی ( زندان‌های ارومیه – تبریز – خرم آباد – پیرانشهر )
۹۱ – امیر کارگر (زندان‌های فسا – عادل آباد شیراز – نی‌ ریز )
۹۲ – جمیله گلی ( زندان انزلی )
۹۳ – فریبا گندمی ( زندان اوین )
۹۴ – مرتضی گودرزی ( زندان‌های اراک – اوین – قزل حصار )
۹۵ – لعیا گوهری ( زندان‌های اوین – قزل حصار)
۹۶ – حسین لگزیان ( زندان‌های جمشیدیه تهران – وکیل آباد مشهد )
۹۷ – یدی لرستانی ( زندان لرستان )
۹۸ – سعید مقصودی ( زندان وکیل آباد مشهد )
۹۹ – رمضان موسوی ( زندان‌های اوین – قزل حصار – ساری )
۱۰۰– مریم مجاهد نیا ( زندان‌های دیزل آباد کرمانشاه – زندان نسا )
۱۰۱ – پروانه معدنچی ( زندان‌های اوین – گو هر دشت – قزل حصارواحد مسکونی )
۱۰۲ – زهرا سادات معینی (زندان‌های وکیل آباد مشهد – اوین )
۱۰۳ – سیما مرادی (زندان ساری )
۱۰۴ – فریبرز ممتحن ( زندان‌های اوین – قزل حصار )
۱۰۵ – محمدرضا ماسالی ( زندان‌های اوین – قزل حصار )
۱۰۶ – عزت مظفری (زندان اوین )
 ۱۰۷ – علی‌ محمدی ( زندان‌های ارومیه – سلماس – خوی )
 ۱۰۸ – محمد نژاد شاهرخی (زندان‌های کرمان و راور)
 ۱۰۹ -غلام ملأیی (زندان‌های کرمان و راور)
۱۱۰ – کریم مرادی ( زندان شیراز- عادل آباد )
 ۱۱۱ – اسماعیل مشفقی کاخکی ( زندان وکیل آباد مشهد )
 ۱۱۲ – بهروز مولایی (زندان اوین)
 ۱۱۳- محمود موسوی ( زندان های اوین – قزل حصار )
 ۱۱۴ – هاشم محمدیان (زندان های اوین – قزل حصار )
 ۱۱۵ – فروزان نسائی (زندان کارون )
۱۱۶ - شیلا نینوایی ( زندان‌های اوین – قزل حصار – کمیته مشترک -چا بهار )
 ۱۱۷ – داوود ناصری ( زندان اوین )
 ۱۱۸ – مسعود ناصری (زندان اوین )
 ۱۱۹ – منیژه ناصری ( زندان اوین )
 ۱۲۰ - حسین نیکزاد ( زندان اوین )
 ۱۲۱ -رضا نوایی ( زندان اوین )
 ۱۲۲ - محمد مهدی نوری ( زندان شاهرود )
 ۱۲۳ – بهنام وفاسرشت ( زندان اوین )
 ۱۲۴ – محمد هشیار امامی ( زندان وکیل آباد مشهد )
 ۱۲۵ – فریبا هادیخانلو ( زندان‌های اوین – توحید ۳۰۰۰ – چابهار )
۱۲۶ – فریندخت هادیخانلو ( زندان‌های اوین – توحید ۳۰۰۰ )
۱۲۷ – شمس هادی ( زندان اهواز )
۱۲۸ – علی‌ رضا یعقوبی ( زندان اوین – زندان رشت )
۱۲۹ – محمد یوسفی ( زندان شیراز )
۱۳۰ – جهانگیر اقدامی ( زندان دستگرد اصفهان )
۱۳۱-فریدون ژورک
۱۳۲-مرجان
اینجانب فریدون ژورک و همسرم خانم مرجان از زندانیان دهه شصت دراوین
 بامحکوم کردن حرکت خیانت بار ایرج مصداقی نامه ارسالی شمارا با افتخار امضا میکنیم
سری دوم امضاها
۱۳۳ – اسد احمدی(زندن صومعه سارا )
۱۳۴- فریبا الف ( زندان اوین از ایران )
۱۳۵ -حسین بصیرت (زندان بروجرد )
۱۳۶ – بابک بابکی ( زندانها ی جمشیدیه – اوین – قزل حصار – گو هردشت )
۱۳۷ – مهرداد تیمورزادگان ( زندانها ی اوین – قزل حصار -گو هردشت )
۱۳۸ -مصیب جلالی‌ ( زندانها ی اوین – کمیته مرکزی )
۱۳۹ – زهرا اسدپور گرجی ( مادر جوشن- زندان‌ گو هردشت )
۱۴۰– فرشته جوشن ( زندان گوهردشت )
۱۴۱ – فاطمه جوشن ( زندان گوهردشت )
۱۴۲ – علی‌ ذولفقاری ( زندانها ی اوین – گو هردشت – رشت )
۱۴۳ – زهره ریاحی ( چریک فدایی – زندان اصفهان )
۱۴۴ – علی‌ رضوی (زندانها ی اوین – قزل حصار )
۱۴۵ – علی‌ رئیسی (زندان دستگرد اصفهان )
۱۴۶ – بهروز زمانیان ( زندانها ی جمشیدیه – اوین – قزل حصار )
۱۴۷ – مادر زاهد ( زندانهای کرد کوی – بندرگز )
۱۴۸ – محمدرضا زاهد ( زندان‌های کرد کوی – بندرگز )
۱۴۹ – بهزاد زاهد ( زندانها ی کرد کوی – بندرگز )
۱۵۰ – نرگس شایسته (اعظم قوامی) (زندانها ی سپاه کرج – اوین – قزل حصار )
۱۵۱ – مهرزاد شیرینی‌ (چریک فدایی زندان سپاه -شهربانی سابق )
۱۵۲ – خسرو ضیائی (زندان‌های اوین – گو هردشت – قزل حصار – همدان )
۱۵۳- عبدالله عبداللهی (زندان‌ها ی اوین – قزل حصار – گو هردشت )
۱۵۴ – علی‌ عبدلحسین پور (زندان انزلی )
۱۵۵ – حسین فتحی (زندان‌های اوین – قزل حصار – گو هر دشت )
۱۵۶ -راضیه قدرتی ( زندان‌ها ی اوین – رشت )
۱۵۷– کامران گرامی نژاد ( زندان های اوین – قزل حصار )
۱۵۸ – محمد محبی ( زندان دیزل آباد کرماشاه )
۱۵۹ – ثریا میرزا بیگی ( زندان دیزل آباد کرمانشاه )
۱۶۰ -امیر هوشنگ مشهدی ( زندان های اوین – گو هردشت – قزل حصار – ارومیه )
۱۶۱ – شیرین نریمان ( زندان‌های اوین – قزل حصار )
۱۶۲ – کیومرث نوری ( زندا‌های اوین – قزل حصار – گو هردشت – کمیته مشترک )
۱۶۳ – علی‌ هاشمی ( زندانهای اوین، گوهردشت و قزل حصار )
سری سوم امضاها
۱۶۴ – میترا ابراهیمی ( زندان اوین از ایران )
۱۶۵- فریدون انوشه ( زندان اهواز )
۱۶۶- حسین اقبالی ( زندان کارون اهواز )
۱۶۷ – مسعود ابراهیم زاده ( زندان قائم شهر )
۱۶۸- خندان بخشی ( زندان اوین – قزل حصار )
۱۶۹ – لاله بخشی (زندان اوین )
۱۷۰- محمد حسن توکل ( زندان گلپایگان )
۱۷۱- بابک تبریزی (زندان تبریز)
۱۷۲ – یحیی جلالی (زندان کاخ – اوین – قزل حصار)
۱۷۳ – جواد جمشیدی ( زندان نکا مازندران )
۱۷۴- منوچهر جنتی (زندان اوین )
۱۷۵- سید عباس حسینی‌ (زندان های اوین – قزل حصار )
۱۷۶-مجید خشنود ( زندان‌های اوین – قزل حصار )
۱۷۷- مادر سونا دادگر ( زندان‌های اوین – قزل حصار )
۱۷۸- فتاح سبحانی ( زندانهای اوین – کهریزک – زندانی سیاسی بعد از انتخابات ۸۸ )
۱۷۹- یحیی گلچشمه گنبد (زندان‌های گرگان بهشهر. قزلحصار و گوهردشت)
۱۸۰ – صادق سیستانی ( زندان‌های گرگان – اوین )
۱۸۱ – صمد سلیمانیان (زندان کارون اهواز)
۱۸۲- صادق شجاعی (زندان دستگرد اصفهان )
۱۸۳ – اکبر صفری ( زندان های اوین, دستگرد اصفهان )
۱۸۴ – شکور غفوری ( زندانها ی اوین – گو هر دشت قزلحصار )
۱۸۵- مجید لشکری ( زندان عادل آباد شیراز )
۱۸۶ – شکوفه مجد (زندانها ی وکیل آباد – نیشابور )
۱۸۷ – اسما عیل میر شاهی ( زندان زهدان )
۱۸۸ – روح الله مشار زاده مهرابی ( زندان‌های کرمان – راور – عادل آباد شیراز )
۱۸۹ – زهره معالمی ( زندان اوین )
۱۹۰ – میر مهران مومنی ( زندان تنکابن )
۱۹۱ – منصوره موسوی ( زندان دستگرد اصفهان )
۱۹۲ – سیدرحمان موسوی ( زندان‌های اوین – قزل حصار )
۱۹۳ – نسرین نسایی ( زندان کارون اهواز )
۱۹۴ – مهدی نوری ( زندان اصفهان )
۱۹۵ -حسین نیاکان ( زندان‌های اوین – قزل حصار – سمنان)
۱۹۶- حبیب وجدانی ( زندان‌های بندر عباس – قزل حصار )
سری چهارم امضاها
۱۹۷- محمد
 سلام دوست عزیز، نمیدانم همان بزرگواری هستید که چند ماه
لطف آشنایی با او را در سالن شش آموزشگاه، هنوز در خاطر دارم یا نه.
در هر حال در صورت امکان امضای مرا تنها با نام محمد مرقوم بفرمایید.
خواهش دیگر آنکه به دلایل که مجال بیان کردنشان نیست
لازم میبینم که ایمیل مرا پس از دریافت ذخیره و پاک نمایید.
تا همینجا هم به ایمنی نامه ی ارسال شده مطمئن نیستم.
 جدای از این و آنکه با حساسیتی از طرف رژیم نسبت به سوابقم
 و مسایل پس از زندان احساس می کنم، لازم به ذکر است که
 در داخل کشور به سر می برم، با این وجود چنانچه ضروری می بینید
 در معرفی دقیقتر بنده مجازید، اختیار با خودتان.
با آرزوی پایداری-ارادتمند
۱۹۸ – سیاوش احمدی مقدم ( زندان اوین)
۱۹۹ – مسعود ارسلانی ( زندان های اصفهان – بندر عباس )
۲۰۰- اصغر اسماعیل زاده ( زندان فومن )
۲۰۱-داریوش ایلدری ( زندانهای اوین – گو هر دشت – قزل حصار )
۲۰۲ – سید جلال بهشتی ( زندان تربت حیدریه )
۲۰۳ – امیر برج خانی‌ ( زندان‌های اوین – قزل حصار – گو هر دشت )
۲۰۴ – سیمین بورچی ( زندان های اوین – قزل حصار )
۲۰۵ – سعید پولادی ( زندان تبریز )
۲۰۶ – فرید جاویدان ( زندان بندر عباس )
۲۰۷ – فریده خلیفه ( زندان اوین )
۲۰۸ – غلامعلی رضا پور میهن ( زندان تبریز )
۲۰۹ – رضا زرد چینی‌ ( زندان های کمیته مشترک – اوین- قزل حصار )
۲۱۰ – منوچهر زرچین ( زندان کمیته مشترک )
 ۲۱۱-میترا سعیدی سامانی زندانهای ( اوین و گوهر داشت )
۲۱۲ – بهروز شهریاری ( زندان‌های کمیته مشترک – قصر – اوین )
۲۱۳ – حسین صادقی ( زندان‌های قزل حصار – گو هر دشت )
۲۱۴ – عباس طاهری ( زندان‌های کمیته مشترک – اوین – قزل حصار )
۲۱۵ – احمد طاهری ( زندان‌های اوین – قزل حصار )
۲۱۶ – اسماعیل علی‌ محمدی ( زندان‌های سپاه میانه – تبریز )
۲۱۷– بهروز فرخی ( زندان‌های سپاه -اندیمشک -یونسکو دزفول )
۲۱۸ – عباس کربلایی ( زندان ابهر )
۲۱۹- حسین کاظمی ( زندان های جمشیدیه تهران – اوین )
۲۲۰ – اکرم ملفوظی خیابانی ( زندان‌های تبریز – بازداشت گاه سپاه )
۲۲۱ – بتول ماجانی ( زندان‌های اوین- گو هر دشت – قزل حصار )
 ۲۲۲ – بهروز نوری نیک‌ ( زندان اوین )
 ۲۲۳ – داریوش هاشمی‌ ( زندان اوین )
 ۲۲۴ – سعید هوشدار ( زندان‌های رشت – گو هر دشت – کرج )
سری پنجم امضاها
۲۲۵ – مصطفی احمدی (زندان‌های اوین – گو هر دشت )
۲۲۶ -ربابه برایی (زندان عادل آباد شیراز – زندان سپاه شیراز ۹)
۲۲۷ – محمد باغبان ( زندان‌های اوین – قزل حصار )
۲۲۸ – محمد باقر ترک زبان ( زندان دیزل آباد کرمانشاه )
۲۲۹ – جمال خشنود ( زندان‌های کمیته مشترک – اوین – قزل حصار )
۲۳۰ – عباس رضائی ( زندان اوین )
۲۳۱ – حسین زندگی ( زندان اوین – زندان مراغه )
 ۲۳۲ – کامران سقاء ( زندان‌های آباده – کرمانشاه )
 ۲۳۳ – رویا سپهرداد ( زندان‌های سپاه – عادل آباد شیراز )
 ۲۳۴ – علی‌ سربازان ( زندان اوین )
 ۲۳۵ – زری شایسته ( زندان وکیل آباد مشهد )
 ۲۳۶ – محمود شرقی (زندان های سپاه بناب – مراغه – تبریز )
 ۲۳۷ – فرهاد شریعتی (زندان اوین )
 ۲۳۸ – علی‌ صدیقی ( زندان‌های اوین – گو هر دشت قزل حصار )
 ۲۳۹ – پرویز صادقی نژاد ( زندان کارون اهواز )
 ۲۴۰ – نادر عباسی ( زندان تبریز )
 ۲۴۱ – احمد فراهانی ( زندان‌های اوین – گو هر دشت )
 ۲۴۲ – علی‌ فلاحی ( زندان‌های اوین – دیزل آباد کرمانشاه )
 ۲۴۳ – صدیقه قدس ( زندان سمنان )
 ۲۴۴ -رضا قائمی ( زندان های سپاه عشرت آباد – سپاه تهران – زندان ساحلی قم )
۲۴۵ –مسعود …. از ایران ( زندان‌های اوین قزل حصار – گو هر دشت )
۲۴۶ – پرهام ملیحی ( زندان های عشرت آباد – ضدّ اطلاعات سپاه – اوین – قزل حصار – گو هر دشت )
۲۴۷ – عبداله ناصری ( زندان‌های اوین – گوهر دشت -قزل حصار)
۲۴۸ -فاطمه نما ( زندان کارون اهواز)
۲۴۹- حجت الله بهبهانى( زندان،زندانهاى قزلحصار و ماهشهر)
۲۵۰-فرزاد محمد پور (زندان ساری )
۲۵۱- صلاح الدین شمامی ( زندان ‌های قزل حصار – اوین )
۲۵۲ – زهرا رزاز ( زندان بجنورد )
۲۵۳- سیف الله منیعه ( زندان های اوین – قزل حصار اوین – گو هر دشت )
۲۵۴- فرشته رحمتی ( زندان قائم شهر )
۲۵۵- بهروز اسلامی ( زندان های ایلام – و دیزل آباد کرمانشاه )
۲۵۶-مریم صحرایی ( زندانهای قزل حصار اوین)
۲۵۷ -علی‌ زارعی ( زندانهای اوین کمیته مشترک)
۲۵۸-علی‌ رضا وحید دستجردی ( زندان اصفهان)
۲۵۹_رضا صانعی(زندان عا د ل آباد شیراز)
۲۶۰ -جعفر تام (زندان گوهر دشت)
۲۶۱-دکتر لعیا روشن(زندان اوین)
۲۶۲-الف طاهری(اوین -قزل حصار)
۲۶۳-سید کمال کیا (زندان گوهر دشت)
۲۶۴- انا اطرافی (زندان تالش)
۲۶۵- ابوطالب عابدینی( زندان اوین)
۲۶۶- خسرو خواجه نوری (زندان اوین)
۲۶۷ -احمد داریوش(زندان‌های همدان و دیزل آباد کرمانشاه)
۲۶۸- سهیلا والی نژاد( زندان های اوین قزل حصار و گوهر دشت.)
۲۶۹- محسن ساری اصلانی ( زندان دیزل آباد کرمانشاه )
۲۷۰- سعید قدس( زندان های اوین، قزل حصار و گوهر دشت.)
۲۷۱-عباس نائبیان ( زندان اصفهان)
۲۷۲- فاضل کوزانی ( زندانهای جمشیدیه وقزل حصار وگوهردشت)
۲۷۳-کریم اکبری (زندان سمنان)
۲۷۴-زهرا افشاری (زندانهای اوین و قزل حصار)
۲۷۵- سیروس روشن (زندان های بابل قائمشهر و آمل)-محکوم به اعدام و درشب اعدام فرار نمودم
۲۷۶-بهرام تحریری (زندان رشت)
۲۷۷-فاطمه ساجدی (زندان رشت)
۲۷۸-رحیم باب زاده (زندانهای تبرز و بناب)
۲۷۹- عزیز چوپانی ( زندان تبریز)
۲۸۰- علیرضا برازجانی زاده ( زندان های اوین،قزلحصار )
۲۸۱-نادر اسکندری ( زندانهای: گوهر دشت، اوین، قزلحصار)
۲۸۲- صغرا شفیعی (زندانهای اوین و قزلحصار)
۲۸۳-احمدرضا خرم (زندانهای اوین قزلحصار)
۲۸۴-علی سجادی ( زندانهای قزلحصار و اوین )
۲۸۵ -سعید سعیدی زندانهای اوین قزل حصار گوهردشت
۲۸۶-محمود مسگری (زندانهای اوین قزلحصار)
۲۸۷-بیژن خداقلی ( زندان کارون اهواز)
۲۸۸- صولت شیخ نیا (زندان عادل آباد )
۲۸۹- ارژنگ سهیلی (زندان تبریز)
سری ششم (اردیبهشت ۱۳۹۹)
۲۹۰-راضیه طلوع شریفی (زندانهای اوین قزلحصار و گوهردشت)
۲۹۱– حسین عبدی (زندانهای عشرت آباد- ملک آباد -وکیل آباد)
۲۹۲– اشرف ترکپور (زندان اصفهان)
۲۹۳– زهره رستگار مطلق (زندانهای اوین – قزل حصار- وکیل آباد مشهد)
۲۹۴– مهری عمرانی (زندانهای اوین – وکیل آباد مشهد)
۲۹۵– بهرام صادقی گزنی (اوین –قزل حصار)
۲۹۶ – معصومه شاه محمدی ( زندانهای اوین – قزل حصار – گوهر دشت)
۲۹۷– نصراله مرندی (زندانهای اوین – گوهردشت- قزل حصار)
۲۹۸– میر طاهر حسنین ( زندان تبریز)
۲۹۹– غلامرضا شمیرانی (زندانهای اوین – قزل حصار)
۳۰۰– ناصر باب الله (زندانهای قائم شهر و ساری)
۳۰۱– بهرنگ سرخوش (اوین – سمنان)
۳۰۲– محسن ابوطالبی (زندان دیزل آباد)
۳۰۳– ماه منظر بخارایی (اوین)
۳۰۴– علی اکبر بندعلی (زندانهای اوین – قزلحصار- گوهر دشت)
۳۰۵– محمد علی غیوری (شهربانی ساری- سپاه ساری)
۳۰۶– شعله گیوکی (زندانهای قزل حصار – اوین)
۳۰۷– اکبر لطفی (زندانهای اوین – قزل حصار – گوهردشت)
۳۰۸– مجید آقاجانی(زندان تبریز)
۳۰۹– محسن زادشیر (زندانهای اوین – قزلحصار – گوهردشت)
۳۱۰– رضا فلاحی (زندانهای اوین -گوهردشت - قزلحصار - جمشیدیه - بازداشتگاه نیروی هوایی)
۳۱۱– رمضان فتحی (زندانهای اوین - گوهردشت)
سری هفتم (خرداد ۱۳۹۹)
۳۱۲ – رضا باقری (زندانهای قزلحصار – شاهرود – سمنان)
۳۱۳- رضا شفیعی (زندانهای قزلحصار- گوهردشت)
۳۱۴- هادی (همایون) عابدی باخدا (زندانهای اوین، قزلحصار، سلماس، صومعه سرا و رشت)
۳۱۵- فرزین لطفی نیا (زندانهای اوین- گوهردشت)
۳۱۶- بهمن وحیدی (زندانهای اردبیل – تبریز)
۳۱۷- حمید بخارایی (زندانهای اوین و قزلحصار)
۳۱۸- خلیل محمد کلادره ائی (پارسایی) (زندان گوهردشت)
۳۱۹- یزدان افشارپور (زندان اوین)
۳۲۰ – همایون باقری (زندان اوین)
۳۲۱- طاهره پور رستم (زندان اوین)
۳۲۲- ناصر سوداگری (زندان اوین)
۳۲۳- باقر رئیس ساداتی(زندان وکیل آباد مشهد)
۳۲۴- ربابه مدبریان (زندان وکیل آباد مشهد)
۳۲۵- بهرام تبریزی (زندان لاهیجان)
۳۲۶- فضل الله نورانی (زندانهای بابل – قزلحصار)
۳۲۷- شکوه نصب موسوی (زندان اوین)
۳۲۸- علیرضا خادمی (زندان اوین)
۳۲۹ – غلام مریدی (زندانهای فسا اصطهبانات)
۳۳۰- فرزانه عدالتیان (زندان اوین)
۳۳۱- فلورا ابراهیمی (زندان اوین)
۳۳۲- کسری حسینی ( زندانهای سپاه - اطلاعات زاهدان)
۳۳۳- ماهرخ نامداری (زندانهای اوین و مسجد سلیمان)
۳۳۴- مجید کرباسی (زندانهای اوین قزل حصار گوهر دشت)
۳۳۵- محمد بزرگزاده سندی (زندان رشت)
۳۳۶- مینا دوست زاده (زندان اوین)
۳۳۷- اکبر آگین (زندان سپاه اصفهان)
۳۳۸- زهره موسوی (زندانهای اطلاعات خرم آباد - عادل آباد شیراز)
۳۳۹- شاپور شفیعی (زندانهای اصفهان - مسجد سلیمان اندیمشک – شوشتر)
۳۴۰- فاطمه بزرگی (زندانهای قزلحصار - گوهر دشت)
۳۴۱- سیاوش توکلی (زندان سمنان)
۳۴۲- پریسا سماواتی (زندان اوین)
۳۴۳- مصیب رشیدی (زندانهای نورآباد ممسنی- کازرون)
۳۴۴- هما منصوریان طبائی (زندانهای نورآباد ممسنی، عادل آباد)
۳۴۵- مریم حاجیلویی مبتکر (زندانهای قرچک ورامین، گوهردشت، اوین)
۳۴۶- سحر نورافروز (زندان اوین)
۳۴۷- عباس همایونی (زندان اوین)
۳۴۸- دریا معاونی (زندانهای اوین – قزلحصار)
۳۴۹- محمد سیدنژاد (زندانهای بهبهان – قزلحصار)
۳۵۰- جمشید علوی (زندان خوزستان)
۳۵۱- ابوالقاسم عزیزی (زندانهای سپاه مشهد، وکیل آباد مشهد، سپاه آمل)
۳۵۲- محمد پذیرایی (زندانهای انزلی- رشت، سپاه ماکو و اورمیه)
۳۵۳- حسن محمودی (زندان اوین)
۳۵۴- غلامعلی یاری (زندانهای اوین- سپیدار اهواز – قصر)
۳۵۵- مجتبی پیرهاشمی (زندانهای گوهردشت – قزلحصار - اوین)
۳۵۶- سعید احمدی (زندان اوین)
۳۵۷- احمد سپهری (زندانهای اوین – گوهردشت)
۳۵۸- مجید اصلانی (زندان اوین)
۳۵۹- فرهاد گیوه چیان (زندان گوهردشت)
۳۶۰- حمید معاصر (زندان اورمیه)
۳۶۱- جواد عبداللهی نیک (زندانهای تبریز- زاهدان – مشهد)
۳۶۲- مهری ملکی اصل (زندان تبریز)
۳۶۳- محمد قاسمی (زندانهای اوین- قزلحصار- گوهردشت)
۳۶۴- رضا مرادی (زندان گچساران)
۳۶۵- محمود ترکمن زاده (زندان کچویی ساری)
۳۶۶- جمشید کهنسال (زندانهای تنکابن - عباس آباد- نشتارود- سلمانشهر)
۳۶۷- حسن پوربهاء الدینی زرندی (زندان راور کرمان)
۳۶۸- اصغر عباسیان (زندان دستگرد)
۳۶۹- فهیمه کشنی (زندان سپاه کازون - عادل آباد شیراز)
۳۷۰- محمود اکبری (زندان بروجرود)
۳۷۱- مرجان دهقان (زندان عادل آباد شیراز)
۳۷۲- عشرت نجیب زاده (زندان عادل آباد شیراز)
۳۷۳- فتانه محمدی (زندانهای قزلحصار- خوی- سلماس – سمنان)
۳۷۴- سعید زرین کوب (زندان بروجرد)
۳۷۵- فیروز دانشگری (زندان اوین)
۳۷۶- رسول تبریزی (زندانهای قزلحصار- گوهردشت)
سری هشتم (خرداد ۱۳۹۹)
۳۷۷- حمید قنواتی (زندانهای میانکوه خوزستان سپیدار اهواز)
۳۷۸- فرخ حیدری (زندانهای اوین - هتل اموات، دستگرد اصفهان)
۳۷۹- مینا انتظاری (زندانهای اوین – قزلحصار)
۳۸۰- داریوش علیزاده (زندان توحید اطلاعات)
۳۸۱- شکرالله باستی (زندانهای دادسرای و سپاه بهبهان)
۳۸۲- صدیقه اکبری نژاد (زندانهای دادسرای و سپاه بهبهان)
۳۸۳- محمد امین نعامی (زندانهای کارون، سپیدار اهواز)
۳۸۴- مسعود صادقپور (زندان کازون شیراز)
۳۸۵- فریبا زاهدانی (زندان کازون شیراز)
۳۸۶- ندا علیقلی (زندانهای سیاه و عادل اباد شیراز)
۳۸۷- سعید ب (زندانهای فسا – اصطهبان)
۳۸۸- حمیرا حسامی (زندان ساحلی قم)
۳۸۹- حافظ میکیلایی (زندان اوین و قزلحصار)
۳۹۰- لعیا مطلبی (زندان تبریز)
۳۹۱- محبوبه بیات (زندانهای همدان – زاهدان – اوین)
۳۹۲- محمدرضا بختیاری (زندانهای اوین – قزلحصار)
۳۹۳- حسین سیف الرعایی (زندان یزد)
۳۹۴- سعید بحرینی (زندانهای بهبهان، کارون اهواز و قزلحصار)
۳۹۵- رحیم ارزانی (زندانهای آبادان، ماهشهر، قزلحصار)
۳۹۶- مسعود شهید زاده (زندان اوین)
۳۹۷- حسین صدری (زندان اوین)
۳۹۸- سعید تاج مهر (کمیته مرکزی کرج)
۳۹۹- صدرالله فلاحتی روشنت (زندانهای اوین – قزلحصار)
۴۰۰- لیلا قره گوزلو (زندانهای اوین - قزلحصار)
۴۰۱- المیرا واضحان (زندان اوین)
۴۰۲- مجتبی اخوان (زندان وکیل آباد مشهد)
۴۰۳- اسد اسدزاده (زنداهای رستاخیر و شهربانی اردبیل)
۴۰۴- سید جعفر سید احمدی (زندان دیزل آباد کرمانشاه)
۴۰۵- مجتبی بلند مرتبه (زندان قزلحصار کرج)
۴۰۶- محسن میر (زندان گوهردشت - قزلحصار)
۴۰۷- بهمن نامدار (زندان سه پله و شهربانی اراک)
سری نهم (خرداد ۱۳۹۹)
۴۰۸- فاطمه عذرا مصباحی (زندانهای تبریز و سراب)
۴۰۹- امیر برومند (زندان بابلسر)
۴۱۰- مهدی معماری (زندان اوین)
۴۱۱- امان الله درویش (زندانهای دیزل آباد کرمانشاه ناوی بندر ماه شهر)
۴۱۲- رقیه عزیزی (زندانهای فومن و رشت)
۴۱۳- مهری نعیمی (زندانهای اوین، سپاه مشهد، وکیل آباد مشهد)
۴۱۴- جواد پورمعلا (زندانهای اهواز، شوشتر، دزفول، شیراز)
۴۱۵- محمد بهرامی فرید (زندانهای اولین و قزلحصار)
۴۱۶- حامد پیرا (زندانهای سرپله اراک، شهربانی و سپاه)
۴۱۷- علیرضا متین تبار (زندان اوین)
۴۱۸- عباس بهرامی فرید (زندان اوین)
۴۱۹- قاسم بهرامی (زندان همدان)
۴۲۰- محمد مسعودی (زندانهای سپاه بروجرد، کویت بروجرد، بازداشتگاه کمیته مرکزی تهران، اوین(
۴۲۱- علی رئوسان (زندان کمیته و سپاه میاندوآب)
۴۲۲- مهدی درچه زاده (زندان دستگرد اصفهان)
۴۲۳- محمد ارگنجی (زندان سپاه تربت حیدریه)
۴۲۴- آیت فلاحی (زندانهای اوین، قزلحصار، بندر ماهشهر (ناوا))
۴۲۵- عبدالرضا اقبالپور (زندان عادل آباد شیراز)
۴۲۶- نعمت فیروزی (زندانهای اراک)
۴۲۷- اکبر مهدوی (زندانهای اوین، قزلحصار، گوهر دشت)
۴۲۸- مسعود نعمتی (زندانهای جمشیدیه ۳۶۶- اوین - قزلحصار و گوهردشت)
۴۲۹- رضا رشیدی (زندان اهواز و تهران)
۴۳۰- سعید حیدری (زندان سپاه قروه)
۴۳۱- مجید حقیقیان (زندانهای مرکزی سپاه و دستگرد اصفهان)
۴۳۲- نسرین ک (زندانهای خوزستان)
۴۳۳- دارا ملکی (زندان گوهردشت)
۴۳۴- محمد صفا (زندانهای اطلاعات سپاه، باغ کاشفی معروف به هتل - دستگرد اصفهان)
۴۳۵- سعید ن (زندانهای اوین – قزلحصار)
۴۳۶- سیما کامیار (زندانهای اوین – قزلحصار)
۴۳۷- احمد تاجگردون (زندان کرمان)
۴۳۸- پیمان حمزوی (زندان سپاه بندرعباس)
۴۳۹- شکرالله اقبالی (زندان رودسر)
۴۴۰- فرامرز حبیبی (زندان سپاه کرمانشاه)
۴۴۱- برات ابودردا (زندان دستگرد اصفهان)
۴۴۲- محمود حقیقت (زندانهای خوی و اورمیه)
۴۴۳- محمود ح (زندان مشهد)
۴۴۴- مراد موسوی (زندانهای خرم آباد، ملایر اوین و عشرت آباد)
۴۴۵- هادی لقمانی (زندانهای اوین و قزلحصار)
۴۴۶- مهران گرزن (زندانهای اوین - گوهر دشت – قزلحصار)
۴۴۷- منصور کنگره (زندانهای سپاه، سپیدار اهواز و اوین)
۴۴۸- محمد کریمی راهجردی (زندان اوین)
۴۴۹- محمد جوانمردی (زندانهای سپاه اصفهان، قهدریجان، زرین شهر، مبارکه و فولادشهر)
۴۵۰- حسن اورگنجی (زندان اطلاعات مشهد)
۴۵۱- عباس پرامی (زندان اصفهان)
۴۵۲- احد خوش باطن (زندانهای اردبیل و تبریز)
۴۵۳- ربابه افراز (زندان اردبیل)
۴۵۴- خسرو جویانی (زندان اردبیل)
۴۵۵-حسن علی عباس زاده (زندان اوین )
۴۵۶-حبیب ص.ک (زندان های گوهردشت و اوین)
۴۵۷-وحید چیتگر (زندان گوهردشت)
۴۵۸-ماهرو خطیب ( زندان اوین)
۴۵۹- حسن رجبی (زندانهای اوین و قزلحصار)