پاسدار محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و پهلوان پنبه بریده ارتجاع در بلوف درمانیها و تحلیلهای مضحکی درباره اوضاع بحران زده نظام در گرداب بحرانها با تقلید از ولی فقیه ارتجاع به هذیان گویی پرداخت.

 

درحالیکه حکومت آخوندی برای حفظ برجام دست به دامان آلمان شده است، جواد ظریف وزیر خارجه آخوندها در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با هایکوماس وزیر خارجه آلمان گفت، توقع ما صرفاً اجرای برجام است.

 

ششمین قسمت برنامه تلویزیونی ایران داستان ناگفته، در هیل نشریه کنگره آمریکا ؛ بررسی تاریخچه و فعالیتهای مجاهدین خلق، بعنوان گروه اصلی اپوزیسیون ایران را بررسی میکند.

 

عبدالباسط ساروت، فوتبالیست و خواننده مشهور سوری و عضو ارتش آزادی سوریه پنجشنبه شب۱۶خردادماه۹۸ در درگیری با نظامیان جنایتکار اسد مجروح شد و شنبه جان باخت.

 

جمعی از اشرف نشانان و ایرانیان ازاده در برلین در حمایت از حق پناهندگی هموطنان شریف گریخته از جهنم آخوندی که در معرض انواع فشار و تهدید بازگرداندن هستند، تظاهراتی در میدان براندنبرگ برگزار کردند.

 

ایرانیان آزاده و اشرف نشانان در کشورهای مختلف جهان( آمریکا،‌کانادا، اروپا)، در حمایت از مقاومت ایران و همبستگی با قیام مردم بپاخاسته میهن - (اعتراضات گسترده مردمی در شهرهای ایران)، تظاهراتهای گسترده ای را برگزار کردند.

 

ایرانیان آزاده و اشرف نشانان در کشورهای مختلف جهان( آمریکا،‌کانادا، اروپا)، در حمایت از مقاومت ایران و همبستگی با قیام مردم بپاخاسته میهن - (اعتراضات گسترده مردمی در شهرهای ایران)، تظاهراتهای گسترده ای را برگزار کردند.

صفحه3 از5819