رویترز در گزارشی از واشنگتن نوشت: فدرال رجیستر ایالات متحده روز دوشنبه پانزدهم آوریل، با انتشار یک متن رسمی، لیست گذاری سپاه پاسداران رژیم ایران بعنوان یک سازمان تروریستی خارجی را به ثبت رساند.

 

نیوت گینگریچ رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا، طی پیامی در حمایت از مقاله تام ریج در واشینگتن تایمز که تحت عنوان «بله، رزیم ایران یک جایگزین واقعی دارد»، منتشر شده است، نوشت:‌ بله(منهم تایید می کنم که) رژیم ایران یک آلترناتیو معتبر دارد».

 

بیانیه صادره از کمیته ایتالیایی پارلمانترها و شهروندان در حمایت از لیست گذاری تروریستی سپاه پاسداران توسط آمریکا و فراخوان به اتحادیه اروپا برای وارد کردن سپاه پاسداران در فهرست تروریسم این اتحادیه.

 

رژیم آخوندی که برای مقابله با فوران خشم مردم مناطق سیلزده شبه‌نظامیان خارجی وابسته به خودش را وارد صحنه کرده، اکنون با موجی از تنفر مردمی و بالا گرفتن بحران درونی رژیم مواجه شده است.


در حالیکه سیل ویرانگر مناطق بیشتری از کشور مانند خراسان و هرمزگان و کرمان و دیگر استانهای کشور را در بر میگیرد، فاشیسم دینی حاکم بر ایران بجای کمک رسانی به سیلزدگان به اقدامات سرکوبگرانه علیه مردم این مناطق و جلوگیری از اعتراضات مردمی مبادرت کرده است.

صفحه3 از5785