روز شنبه ۲۳ فروردین، جمعی از ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت در اتاوا و تورنتو، با تجمع در مقابل پارلمان فدرال در اتاوا و مرکز شهر تورنتو همبستگی و همدردی خود را با هموطنان مصیبت زده در فاجعه سیل سراسری در استانهای کشور اعلام کردند.

 

روز شنبه ۲۳ فروردین، جمعی از ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت در اتاوا و تورنتو، با تجمع در مقابل پارلمان فدرال در اتاوا و مرکز شهر تورنتو همبستگی و همدردی خود را با هموطنان مصیبت زده در فاجعه سیل سراسری در استانهای کشور اعلام کردند.

 

حمید رضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه و سفیر پیشین آخوندها در فرانسه، طی مصاحبه ای در تلویزیون حکومتی از افشای پروژه مخفی اتمی رژیم توسط مجاهدین و رویارویی به یاد ماندنی با دیکتاتوری آخوندی در استادیوم شهر لیون فرانسه درمسابقات جام جهانی فوتبال ۱۹۸۸ به سوز و گداز پرداخت.

 

کمیته بین المللی در جستجوی عدالت بروکسل ۹ آوریل ۲۰۱۹ - استقبال از لیست گذاری سپاه پاسداران توسط آمریکا
فراخوان به اتحادیه اروپا برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تروریسم این اتحادیه

 

جمعی از ایرانیان آزاده در ژنو در همبستگی و همدردی با هموطنان سیلزده در ایران به ویژه با مردم اهواز، روز شنبه ۲۳ فروردین یک تجمع در میدان ناسیونال در مقابل مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو برگزار کردند.

صفحه5 از5786