در سالمرگ خمینی دجال و ضد بشر، و دزد بزرگ انقلاب مردم ایران، تناقضات لاینحل در استبداد دینی و رژیم قرون وسطایی آخوندها که آن را با سرقت انقلاب مردم ایران و سرکوب و قتل عام سازندگان انقلاب ایجاد کرد.


از هموطنان، از مشتاقان آزادی ایران و یاران شورشگر و اشرف نشان در کشورهای مختلف درخواست می‌کنم اگر قبول افتد، امسال گردهمایی سالانه مقاومت را به موازات اعتراضات مردممان در داخل ایران، به تظاهرات در خیابانها، در شهرها و مکانها در شرایط و زمانی که مناسب می‌بینند، بکشانند. بگذارید امسال سیل خروشانی از ایرانیان جاری شود. تجربه‌های پاریس، ورشو، مونیخ، واشنگتن و لندن گویا و شایان تقدیر است.

 

در کنفرانس مطبوعاتی وزیر خارجه آمریکا و وزیر خارجه سوئیس، پمپئو از نقش سوئیس بعنوان حافظ منافع آمریکا در دیکتاتوری حاکم بر ایران مخصوصاً خدمات کنسولی سوئیس برای دیدار با زندانیان آمریکایی در ایران قدردانی کرد.

صفحه7 از5820