سعید حجاریان از بنیانگذاران وزارت اطلاعات و از شکنجه‌گران دهه۶۰ که در دهه ۷۰ لباس اصلاح‌طلبی پوشید، اعتراف کرد که در صورت برگزاری یک انتخابات آزاد از هیچکدام از دو باند حاکمیت اثری باقی نمی‌ماند.

صفحه10 از5850