آب زنید راه را هین که نگار می‌رسد مژده دهید باغ را بوی بهار می‌رسد (مولوی)

مقاومت ایران پرقدرت تر به پیشروی خود در داخل با رشد چشمگیر عملیات کانونهای شورشی، شورایملی مقاومت ایران کارزار مبارزاتی بزرگی را دنبال می کند.
این پیشروی با منظره ای زیبا از فتح خیابانها و با رژه های سرنگونی طلبی هیئت حاکمه ایران در داخل و خارج از کشور ادامه دارد.
از همه با شکوهتر رشد و اعتلای کانونهای شورشی در شهرها و روستاها، کارخانجات، دانشگاهها و مدارس و تمامی ایران است که صدای شکستن استخوانهای رژیم فاسد ولایت فقیه را، مردم ایران و جهانیان مرتب می شنوند. شکستن ستون فقرات رژیم ایران البته بعد از قیامهای سراسری سال ۹۶ که سازمانیافتگی آن را کانونهای شورشی بر عهده داشت به شیوه ای جدید آغاز گشت. آغازی برای پایان استبداد دینی که خواسته تمام مردم ایران است. در همین رابطه عکس العمل نیروی پاسداران ولایت فقیه بسیار قابل توجه است:
" کانونهای شورشی، گروهک منافقین که چند سال قبل با اخراج از پادگان اشرف و اقامت موقت در کمپ لیبرتی مسیر راهبردی خود را تغییر داده شیوه و روش دهه ۶۰ را احیاء نمود. با حمایت مریم رجوی و با فعال شدن مهره‌های خاموش منافقین در داخل کشور هسته‌های چند نفره موسوم به کانونهای شورشی در داخل کشور تشکیل و شروع به فعالیتهای خرابکارانه کردند. دستورالعمل گروهک منافقین برای هسته‌های داخل کشور ابتدا با یکان شورشی آغاز شد مفهوم یکان از واژه ریاضی آن گرفته شده است یکان در مقابل ده کان و صد کان. آنها بهترین راه برقراری ارتباط را در بستر شبکه‌های مجازی یافتند و توانستند با سوء‌استفاده از امکانات این رسانه ارتباطی پروژه اغتشاش در کشور را کلید بزنند. در اغتشاشات دیماه سال ۹۶ گروهک فرصتها و ظرفیتهایی را در داخل کشور شناسایی و به‌طور رسمی دستور شروع عملیاتهایی را از طریق کانونهای شورشی صادر کرد... . ". (خبرگزاری سپاه پاسداران (فارس) ۱۴ مرداد ۹۷)

 (روزنامه السیاسه کویت، ۱۱ اسفند ۹۷): "... اما تحول جدید همانا فعالیت‌های کانون‌های شورشی است. کانون‌های شورشی روش و اسلوب جدید مبارزه علیه رژیم ایران است و نقش سیاسی و حرکت دهنده و فعال و مؤثر در ادامه اعتراضات علیه رژیم ایفا می‌کند. "و ... .

رونق باغ می‌رسد چشم و چراغ می‌رسد غم به کناره می‌رود مه به کنار می‌رسد (مولوی)

مهمترین وجه پیشروی مقاومت ایران همراهی همین رژه هاو اجلاسها در خارج ایران با اهداف براندازانه کانونهای شورشی پرشور درداخل است. این نوع رژه ها که فتح خیابانهای داخل وطن را تداعی می کند درواقع صدای بلند کانونهای شورشی را با رژه های خیابانی بگوش جهانیان در اجلاسها و در سراسر دنیا می رساند. در تاریخ مبارزات خلقها، مقاومت ایران نمونه ای بی نظیر است که هم در داخل کشور و هم در خارج، با یک خط و استراتژی، سرنگونی ارتجاع و دیکتاتوری حاکم را پیش میبرد. بعبارت بهتر وجه خارجی مبارزه با ولایت فقیه با دو پایه راهش را باز می کند: الف- کوششها و برنامه های مبارزاتی اعضا و هوادران مقاومت سازمان یافته ب – جلب حمایت پارلمانها و اعضای با نقوذ سیاسی، فرهنگی و نظامی کشورهای مختلف جهانی.
این پایه ها و عدم عدول از اصول مبارزاتی و در راسش نفی تمامیت رژیم تروریستی ولایت فقیه، آلترناتیو شورای ملی ایران را برجسته می کند. پریشانحالی مهره های رژیم نیز بهمین جهت بسیار چشمگیر شده است از جمله:
 "نشست ورشو و سپس کنفرانس امنیتی مونیخ آغاز یک دوره جدی برای برخورد با تهران از سوی آمریکا و ایجاد اجماع جهانی علیه ایران در سطح بین‌المللی و محاصره منطقه‌یی تهران تلقی می‌شود... ." (سایت حکومتی جهان صنعت ۱۶ فوریه ۲۰۱۹ از قول تحلیلگرش، مهدی مطهرنیا)
 راه حل سوم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت است که در دی ماه ۱۳۸۳(دسامبر ۲۰۰۴) در سخنرانیش در پارلمان اروپا اعلام کرد" ... اما من امروز آمده ام بگویم یک راه حل سوم وجود دارد: تغییر توسط مردم و مقاومت ایران
 اگر موانع خارجی برداشته شود، مردم و مقاومت ایران توانایی و آمادگی این تغییر را دارند و این تنها راه جلوگیری از جنگ خارجی است. امتیاز دادن به ملایان آلترناتیو جنگ خارجی نیست و آنها را از اهداف شومشان منصرف نخواهد کرد."
 این شورا بوده است که نزدیک به چهل سال خط سرنگونی و تغییر رژیم را جزو اصول مبارزاتی خود قرار داده است.

در شناسایی و برسمیت شناختن آلترناتیو شورایملی مقاومت هم همین قواعد عمل خواهد کرد لذا جای تردید نباید باشد که بموازات ادامه مخالفت با کلیت رژیم و نفی سیاستهای مخرب داخلی و بین المللی آن از طرف کشورهای دنیا و در راس آنها ایالات متحده امریکا، میزان همسویی آنها با مقاومت ایران و با فرمول راه حل سوم مریم رجوی در پارلمان اروپا افزایش و نهایتا منجر به شناسایی ائتلاف دیر پای شورایملی مقاومت ایران خواهد بود.

باغ سلام می کند سرو قیام می کند سبزه پیاده می رود غنچه سوار می رسد (مولوی)