بنی آدم اعضای یک پیکرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضو ها را نماند قرار

هم میهنان گرامی
پیرو فراخوان خانم مریم رجوی از مردم ایران بخصوص جوانان میهنمان که به کمک سیل زدگان بشتابند، من نیز به تاسی از جهان پهلوان تختی که پنجاه و دو سال پیش در زلزله بوئین زهرا اقدام به جمع آوری کمکهای مردم برای بازماندگان آن فاجعه نمود و با شخصیتش درس جوانمردی و انسان دوستی را به همه ما آموخت از همه ایرانیان با شرف و با غیرت تقاضا میکنم به کمک هم میهنان سیلزده بشتابند.
این روزهاکه صحنه های سیل بنیان کن در شهر ها و روستاهای میهنم را میبینم مثل شما آرام و قرار ندارم.
همه میدانیم ابعادی که این فاجعه پیدا کرده و بخش‌های و سیعی از هستی و ما یملک مردم ما را بخصوص در شیراز و سایر نقاط ایران به کام خود فرو برده، ناشی از چهل سال حکومت آخوندهای دزد و چپاولگر و سپاه پاسداران این نظام ستمگر است که نه تنها طی این مدت جان و مال و ناموس مردم مردم ما را لگد مال کرده، بلکه جنگل ها و طبیعت کشورمان، که متعلق به تمامی هشتاد میلیون ایرانی و نسلهای آینده ملت ایران است را نابود کرده اند.
در این رابطه از هموطنان عزیزم تقاضا میکنم به هر میزان و به هر شکل که مایلند به یاری هم میهنان سیلزده مان بشتابند.
به امید روزی که کشورمان از شر هرچه آخوند نادان و دزد و چپاولگر و جنایتکار است نجات پیدا کند.