برای صبر کردن خیلی دیرشده است، به یاری ما بیا... همبستگی کن... پا به خیابان بگذار، جنگ کن (برتولت برشت)

مبارزه با آرمان آزادی در طول تاریخ بشریت به آسانی ادامه نیافته است. مبارزه اساسا کار ساده و آسانی نیست. هر دوره هم شرایط و ویژگی های خاص آن دوره را داشته است که عبور از آن دوره ها هم احتیاج به رهبری ذیصلاح و خلاقیت جهت برون رفت از پیچیدگی ها و سختی های آن دوره را احتیاج داشته است.
در امتداد همین خلاقیت و عمل به قانونمندیهای " علم مبارزه " هست که بعد از اصل پایداری بهر قیمت در اشرف، جهان به پشتیبانی از اشرف قیام کرد و از داخل اینهمه پایداری و مبارزه،اصل "هزار اشرف " بمثابه کانونهای شورشی و تکثیر آن در داخل عملی گردید که آه و فغان تمامیت رژیم ایران و حامیان مماشاتگرش را ببار آورد و آنها را در بن بست واقعی قرار داد. بن بست از این لحاظ که رژیم جمهوری اسلامی شیطان سازی و آلترناتیو های مجازیش مرحله شکست نهایی اش را طی می کند و استعمار و مماشات هم سیاست غالب سابق را از دست داده و وجه غالب سیاست جهانی بناچار همسویی با خواسته های مقاومت را تا حدی در پیش گرفته است.
بن بست تمام عیار حکومت ایران درواقع از دیماه ۹۶ و با تسخیر خیابانها در بیش از ۱۴۲ شهر شروع شد. با این خیزشها و قیامهای سازمانیافته بود که ستون فقرات سیستم ولایت فقیه هزار شکاف برداشت که کلیت رژیم را دچار هذیانگویی کرده است. روحانی علت عزاداری بر سر برجام نافرجامش را به همین قیامها گره زد و نالان و پریشانحال از انهدام مماشات غالب جهانی با فتح " هزار خیابان " بیخواب شد این عزاداریها در مرگ مماشات و مرگ برجام نافرجام از یکطرف و اوج گیری فعالیتهای کانونهای شورشی و فتح روزانه خیابانها از طرفی دیگر، ادامه دارند.
مهره اصلاح طلب ولی فقیه، تاج زاده در مصاحبه با سایت حکومتی بهار نیوز ۲۸ اردیبهشت ۹۸ از جمله می گوید:
 "جامعه بعد از اعتراضات ۹۶ پوست‌انداخته و تغییر کرده است اما گروهی نیز اعتراضات دی ۹۶ را مثل دیگر اعتراضاتی می‌دانند که رخ داده و سپری شده است. قدر مسلم آنکه بعد از این اعتراضات ما ریزش نیرو داشته‌ایم و تردید نسبت به بهبود اوضاع و امور کشور با روند جاری به حدی بالا رفته است که آقای خاتمی می‌گوید "من اگر تکرار هم کنم دیگر مردم رای نمی‌دهند. "
بدین ترتیب رژیم ایران فکر می کرد اشغال جنایتکارانه اشرف در عراق پایان مقاومت خواهد بود که بر عکس با خلاقیت رهبری این مقاومت، هزار اشرف متولد شد و با کانونهای شورشی هزار اشرف،خیابانها در داخل هم روزانه فتح میشوند.
رژیم ولایی ایران در بن بست همه جانبه طرح تروریستی علیه تجمع قدرتمند ویلپنت در پاریس را سال پیش مورد هدف قرار داده بود. با این تصور ارتجاعی که حالا که در انهدام مقاومت اشرفیان شکست خورده است بتواند ضربه کاری را برتجمع سالانه حامیان مقاومت فرود آورد که شکست اش مضاعف بلکه هزار برابر شد. در همین راستا:
مسئول شورایملی مقاومت مسعود رجوی در پیام شماره ۱۲ خود از جمله می گوید: "... امسال گردهمآیی سالانه مقاومت را به موازات اعتراضات مردممان در داخل ایران، به تظاهرات در خیابانها، در شهرها و مکانها در شرایط و زمانی که مناسب می بینند بکشانند... ".
 از این خلاقیت در امر مبارزه هم فتح هزار خیابان بمثابه گسترش قیامها در سراسر ایران و خلرج تولید میشود که چند ماه پیش در پاریس و بعدا در ورشو و مونیخ و... صلابت وتاثیر آتش افروزش بر خیمه ولایت را به اثبات رساند. در ادامه هزار خیابان در داخل و خارج، شنبه ۱۵ ژوئن ۲۰۱۹ با فتح خیابانها در بروکسل (بلژیک) تروریسم رژیم افشا خواهد شد. فریاد زده خواهد شد که وزارت اطلاعات ملایان را هم باید وارد لیست تروریستی جهانی کرد. چون وزارت اطلاعات، هم آمر وهم عامل ترور و سرکوب در داخل ایران و جهان است و در نهایت فریاد خواهیم زد: نه به ادامه شیطانسازی مقاومت توسط رژیم ولایت فقیه و پس مانده های مماشات جهانی، نه به آلترناتیوسازیهای ارتجاع و استعمار که باعث طولانی شدن عمر همین حکومت ایران شده است و ....
 آری این فریادها بدنبال خواسته رهبری این مقاومت است که در پیام شماره ۱۲ گفت:
 "در همه جا صدای رسای مردم ایران و ارتش آزادی ستان باشید. ایران را پس می گیریم. زیباترین وطن را دوباره می سازیم. (مسعود رجوی ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ سالگرد حماسه فروغ اشرف)
بقول معروف طولانی ترین سفرها با قدم اول آغاز میشود. با گرامیداشت ۴ خرداد که روز گرامیداشت حنیف کبیر و یارانش بود که در اولین قدم، آغاز سفر سرنگونی استبداد سلطنتی را رقم زدند، ما حامیان مقاومت و اشرف نشانها نیز سفر این دوره را با آرمان آنها برای سرنگونی حکومت ولایت فقیه ادامه می دهیم. ما بارساندن صدای خلقهای ایران و کانونهای شورشی در تظاهرات بزرگ و خیابانی ۱۵ ژوئن در بلژیک با همبستگی ملی و فعالانه شرکت می کنیم. بعدا هم فتح خیابانها در امریکا و سایر شهرهای جهان ادامه می یابد.
"هزار اشرف " با " هزار خیابان "زمینه پیوند ارتش آزادی و ارتش قیام را با آخرین قدمها برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه، فراهم و اثبات حقانیت آلترناتیو شورایملی مقامت ایران در کوتاهترین زمان ممکن را رقم خواهد زد.