با دیدن تصاویر و کلیپها از وضعیت مردم سیلزده و ستم­زده، بیدفاع و بی پناه، گریه خردسالان، ناله کهنسالان، انسانهای درمانده و تدفین مختصر دارائی آنها از یک سو و تلاش و همیاری مددکاران مردمی از سوی دیگر بغض در گلویم خفه میشود و اشک درچشمانم جاری.


با باز شدن مشت ولی‌فقیه در بازی یک بام و دو هوای دیکتاتوری مطلق فاشیسم "حکومت خواص" که ایران آزادترین حکومت جهان است که در آن "کسی به خاطر عقایدش در زندان نیست... هرکس چنین ادعایی دارد دروغ می‌گوید" (نقل به مضمون از خامنه‌ای) و برملا شدن رسوایی‌های دو سال اخیر از قبیل فساد و دزدی‌های نجومی و غارت بیت‌المال توسط نزدیکان شخص خامنه‌ای و کاربرد تروریسم دولتی در اروپا و سایر نقاط جهان همچنین کشتارهای بی‌رحمانه در زندان‌ها و سرکوب آزادی‌ها در موازات انتخابات فرمایشی دهن پرکن "اصلاح طلب و میانه رو" با اهداف استمرار حکومت از طریق اتلاف وقت با مذاکرات دهن پرکن "برجام" با صرف پرداخت های سنگین به طرف حسابهای فرنگی، قیام های ۵ و ۶ دیماه همه رشته های نظام را با آن شعار معروف "اصلاح طلب اصول گرا دیگه تمام ماجرا" پنبه کرد.پس از فاجعه سرازیر شدن سیل در شهرها و روستاهای ۲۵ استان کشور که موجب تلفات جانی و مالی بسیاری شد، عمق بی کفایتی و بی توجه ای عوامل رژیم چه قبل و چه بعد از این حادثه دردناک، ابعاد گسترده ای بخود گرفته و روزی نیست که گوشه هایی از آن برملا نشود.شیخ و پاسدار و بسیجی همگان در کارند
تا که مام وطن از نقش زمین بردارند
تا کنند ریشه و بنیاد شما اهرمنان
ملت و شورشیان، روز و شبان در کارند

صفحه3 از792