بی‌تردید حلقه ابر چالش‌ها و بحران‌های زنجیره‌ای داخلی و بین‌المللی گلوگاه هیئت حاکمه آخوندی را هر روز بیشتر از پیش آنچنان تنگ کرده و می‌کند که گویای تحقق این جمله معروف است که زمانیکه پایینی‌ها نمی‌خواهند و بالایی‌ها قادر به حکومت نیستند، شروع دوران بحران انقلابی است.

ــ زیبا کلام، زیبا! می گوید کلام رژیم را
علیه مقاومت ایران.
ــ اصلاح طلبان در سایه لرزان شرایط
ملتهب ایران به «حیات خفیف خائنانه»
خود همچنان ادامه می دهند.
ــ اگر رژیم فاسد تبهکار اصلاح پذیر بود
ما زودتر از این ناتوانان دروغگوی خائن
، اصلاح طلب می شدیم.
ــ ترس همگی از پایداری و پویندگی
اپوزیسیون انقلابی ست و لاغیر.