میلاد سال نو بر دوش نسیم بهاری
رسم آغازیدن رویش نو و نوین طبیعت
تولدی دوباره، پایان کهنه گی، آغازگر سالی نو
گرد و غبار روبی از روح و خویشتن خویش
تغییر و تحول به مراحل نیک تر و برتر
روشنایی بصیرت
بخود آیی وجدان
گامی بلندتر بسوی تکامل


روند رو به گسترش قیامها و اعتراضات مستمر مردمی و حضور چشمگیر عنصر ذهنی انقلابی در کسوت کانون های شورشی مجاهد خلق در داخل کشور، رژیم آخوندی را چنان دچار سراسیمگی و وحشت کرده که ناگزیر از اعتراف به آن گردیده است.


اگر تا دیروز این مردم و مقاومت ایران بودند که بر وضعیت بحرانی در دیکتاتوری خامنه‌ای، از هم پاشیدگی و جنگ باندها در درون نظام شقه شقه شده انگشت می‌گذاشتند، اما اکنون تازه‌ترین جملات ولی‌فقیه زهر خورده و طلسم شکسته مهر تائید و اعترافی ناخواسته بر این واقعیت می‌باشد.

صفحه7 از792