اگر باور می کنید آقای حسین علیزاده، دیپلمات سابق و اپوزیسیون کنونی نظام آخوندی در حال مستی دونالد ترامپ را بخاطر تحریم "آیت الله" خامنه ای مورد تنقید و تقبیح قراد داده و بر او قید افسار گسیختگی زده است، سخت در اشتباهید!.


متعاقب تشدید تحریمها و بستن راه های فروش نفت، آخوندها که نه توان جنگ و نه جرات مذاکره در شرایط موجود را دارند، ناچار و ناگزیر برای فرار از وضعیت فعلی، متوسل به منفجر کردن نفتکش ها و استفاده از مزدوران جیره مواجب بگیر خود در یمن برای حمله به تاسیسات نفتی عربستان و درعراق جهت ایجاد عملیات محدود و ایذایی شده اند.