تحولات شتابان در ایران و کشورهای اسلامی و عربی اکنون این چشم انداز را در مقابل بسیاری از ناظران قرارداده که دیکتاتوری خامنه‌ای نه تنها در تهران، بلکه عنقریب در حال از دست دادن خاک ریزهای استراتژیک خود در چهار پایتخت دیگر از منطقه می‌باشد.


در کرانه های خونین و تب دار تابستان ۱۳۶۷ فرزندان خورشید از نسل مجاهدین خلق ایران اما اسیر دیو جماران، در آزمایشی شکوهمند و هدفدار در یک انتخاب ناگزیر بین مرگ و زندگی در اوج بی رحمی و شقاوت قتل عام شدند.