منشور وارسته: چرا ویروس ولایت؟در پی پدیدار شدن ویروس کرونا (کوئید ۱۹) در جهان و گسترش شیوع آن در میهن اسیرمان؛ ایران، واژه ویروس ولایت، و استمرار شعار "کرونای ولایت- عامل قتل ملت" در ادبیات سیاسی مقاومت سازمان یافته، رایج شده است. هدف این نوشتار نیز واکاوی دربکار بردن واژه (ویروس ولایت) در این ایام است.