درحالیکه نخست‌وزیر ژاپن در تلاش برای جوش دادن «درب و تخته» و به اشتباه بر این باور بود که می‌توان با «افعی ولایت» هم به طریقی به سازش رسید، اما یکبار دیگر همگان دیدند و تجربه کردند که ولی‌فقیه زهر خورده اساسا در وضعیتی نیست تا پا در این وادی گذاشته و به خواسته‌های طرف مقابل تن در دهد.


هر چه حکومت آخوندی بیشتر در منجلاب خودساختۀ فساد و جنایت فروتر می رود، در نقطۀ مقابل خورشیدِ درخشان آزادی و رهایی از افقهای دور دست نمایانتر می شود و بالاتر می آید.