با نیم نگاهی به روند تحولات در داخل و همچنین در سطح منطقه اکنون بخوبی می‌توان دریافت که عصیان مردم به‌جان‌آمده علیه بنیادگرایی به‌ویژه نوع صادراتی آن از سوی دیکتاتوری ولی‌فقیه، به بروز چشم‌اندازهایی برای تغییر در بسیاری از کشورهای همسایه و اسلامی راه برده است.


نه تنها ضرورت رعایت قوانین فراگیر، بلکه اخلاق، فرهنگ و احترام به عقاید و باورهای دیگران نیز بهیچوجه اجازه کنجکاوی، دخالت یا توهین و جسارت نسبت به اعتقادات و مذاهب افراد را به هیچکس نمیدهد اعم از اینکه نفر گبر، کلیمی، مسیحی، مسلمان یا با هر باور دیگر و بی آن باشد.در پی بروز صدمات انسانی به قریب سیصد تن از مردم محروم منطقه لردگان در فردای استفاده عامدانه رژیم از سرنگ های یکبار مصرف که به خشم و اعتراضات بسیار گسترده ای علیه کلیت نظام آخوندی تبدیل گردید، اکنون دیکتاتوری ولایت فقیه با راه انداختتن نیروهای سرکوبگر سپاه، بسیج، اطلاعات و لباس شخصی های خود دست به دستگیرهای کور و سرکوب گسترده ای در این منطقه زده است.