فارین پولیسی: ترامپ در فکر فشار آورن به رژیم ابران با تحریم های سخت تر است

کاخ سفید درنظر دارد تحریم های موجود را بخاطر حسابرسی از  رژیم ایران تشدید کند.

ترامپ در فکر آن است که تحریم های موجود علیه  رژیم ایران را تشدید نموده و درحال برآورد تفسیری سخت تر از توافقنامه اتمی میان رژیم ایران و قدرت های بزرگ جهان می باشد.

یک مقام ارشد کاخ سفید به فارین پالیسی با اشاره به سیاست تحریم ها گفت, این دولت تمایل به تصویب کاربرد شدیدتر ابزارهای دردست دارد.

درمیان گزینه های تحت بررسی: گسترش تحریم هاست که شامل بخش های بزرگتری از اقتصاد ایران مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب ایران (آی.آر.جی.سی) می باشد.

تصمیمی نهایی توسط پرزیدنت دونالد ترامپ یا کابینه او گرفته نشده است. اما مقامات گفتند برخی ازتصمیمات بزودی قرار است اتخاذ شود. در ۲۵ آوریل ایران و ۶ دولتی که با رژیم ایران برسر توافق اتمی مذاکره کردند که شامل آمریکا نیز بود قراراست در وین برای بررسی فصلی این توافق ملاقات کنند... .