سی ان ان: بازرسان باید به همه سایتهای مظنون رژیم ایران دسترسی داشته باشند

بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی باید به همه سایتهای مظنون رژیم ایران دسترسی داشته باشند. اگر این نباشد نمی توان فهمید میزان تبعیت این رژیم از توافق اتمی چه میزان است.

دولت ترامپ می گوید رژیم ایران همچنان اصلی ترین حامی دولتی تروریسم در جهان است...
رکس تیلرسون گفت آمریکا در حال بازبینی توافق اتمی با رژیم ایران است و چه بسا تحریمهایی راکه بعنوان بخشی از این توافق لغو شدند دوباره اعمال کند.
تیلرسون: «صبر استراتژیک یک رویکرد شکست خورده است. سیاست جامع ایران مسلتزم آن است که ما به همه تهدیدات این رژیم رسیدگی کنیم . روشن است که تعداد این تهدیدها بسیار است...».
ژنرال جیمز متیس: «هر جایی که نگاه کنید، اگر مشکلی در منطقه وجود داشته باشد، رد پای رژیم ایران را می یابید...».
نگرانی که وجود دارد این است که بازرسان اتمی در هر زمان و هر مکان به سایتهای مظنون اتمی دسترسی ندارند. در نتیجه این سؤال پیش می اید که ایا اصلا کسی می داند رژیم ایران واقعا در حال تبعیت از برجام است یا نه. از طرف دیگر رژیم ایران به حمایت از تروریسم ادامه می دهد... اما این فعالیتها بطور عامدانه از توافق اتمی جدا نگاه داشته شدند...
چیزی که روشن نیست این است که اگر دولت ترامپ می گوید توافق اتمی با رژیم ایران تا همین جا هم یک شکست است، پس چه نیازی به بازبینی آن هست؟ به نظر می رسد که دولت ترامپ از قبل تصمیم خودش را در مورد برجام گرفته است...