ابعاد دخالتهای رژیم ایران در عراق و سوریه

جاده میان ایران و لبنان جاده ای است که رژیم حاکم بر ایران تلاش می کند بر ویرانه شهرهای عراق و سوریه بنا کند تا بتواند به لبنان برسد. وسایل این کار کوچ اجباری، کشتار فرقه گرایانه و مهندسین آن بازوهای نظامی وابسته به رژیم است.

از استان دیالی داستانی طولانی شروع می شود که عنوانش این است: جاده تهران - بیروت. جاده ای که شبه نظامیان فرقه گرای وابسته به ایران با به کنترل در آوردن مناطق مختلفی که در سر راه آن قرار دارند آنرا ایجاد می کنند. از نقطه نظر نقشه مناطق مسکونی در عراق و سوریه، مناطق مشخص شده شاهد کوچ اجباری و فشارهای فرقه گرایانه بوده است. تمامی این مناطق بر سر راه این جاده قرار دارد. از زمانی که داعش از استان دیالی بیرون رانده شد مردم این استان که همجوار ایران است شاهد فشارهای سنگین و کوچ اهل تسنن بوده اند. در مقدادیه در شرق دیالی، شبه نظامیان حشد الشعبی وقتی که کنترل آنرا به دست گرفتند دست به سرکوبهای فرقه گرایانه خطرناکی زدند. نقطه اوج این سرکوب ژانویه سال ۲۰۱۱ بود . ازمقدادیه به بخش خالص در استان دیالی می رویم. قاسم سلیمانی سرکرده سپاه قدس در این شهر دیده شده و اپوزیسیون ایران تاکید می کند نیروی تروریستی قدس در این قسمت از عراق نیز اتاق عملیات براه انداخته است.
شهر خالص در جاده ای قرار گرفته که رژیم ایران و شبه نظامیانش نام آنرا یا مهدی گذاشته اند.این شهر، دیالی را به استان سامراء متصل می کند . شبه نظامیان حشد الشعبی تعداد زیادی از مناطق در سر راه این جاده را به کنترل خود درآورده اند و متهم اند که مرتکب کشتار و کوچ اجباری مردم شده اند. برجسته ترین کشتاری که آنها انجام داده اند در ضلوعیه و اسحاقی بوده است.
در سامرا که برای شیعیان دارای اهمیت دینی است شبه نظامیان حشد الشعبی متهم هستند که سنی های ساکن آنرا مورد قتل و کشتار قرار داده اند. در تکریت نیز دامنه نفوذ رژیم ایران گسترش داشته است . این شهر شاهد کشتار و به آتش کشیده شدن منازل و کوچ اجباری ساکنین و جلوگیری از بازگشت آنها به خانه هایشان بوده است.
به دست گرفتن تلعفر یکی از اولویت های رژیم ایران است. چرا که بیابانهای جنوب آن مساحت وسیعی است که میان دو کشور عراق و سوریه قرار دارد و از شروع بحران سوریه رژیم ایران در این منطقه مرزی تلاش کرده است که حضور و کنترل داشته باشد. این رژیم در استان حمص سوریه عملیات کوچ اجباری را بصورتی برنامه ریزی شده ادامه می دهد. استان حمص سوریه معبر مهمی به سوی مناطق نفوذ شبه نظامیان حزب الله در منطقه بقاع در شمال لبنان است.
در مرزهای سوریه و لبنان شبه نظامیان حزب الله اغلب شهرک ها و روستاها را تصرف کرد و بسیاری از ساکنان این اماکن تخلیه شده اند.