پس از چهار دهه سرکوب وحشیانه توسط ملاها، مردم ایران به دنبال فرصتی برای نشان دادن نارضایتی خود از حکومت هستند. ولی فقیه و رئیس جمهور و سایر مقامهای این رژیم بیش از هر زمانی از شکل‌گیری قیام بزرگ دیگری در هراس هستند.

پایگاه خبری آمریکن تینکر 18 شهریور 96
از زمان بنیانگذاری نظام جمهوری اسلامی توسط خمینی، این رژیم از طریق استفاده گسترده از شکنجه و اعدام توانسته است قدرت مطلق خود را حفظ کند. در حال حاضر آنها تلاش می کنند تا جنایات خود را مخفی کنند.
واقعیت زشت این است که هزاران نفر از ایرانیان با اتهامات پوچ و مهمل «خصومت علیه خدا» یا «جاسوسی برای قدرتهای خارجی» به چوبهای دار سپرده شدند. در دهه ۱۹۸۰، هزاران جوان تحصیلکرده ایرانی که به گروههای مخالف سمپاتی داشتند، توسط ملاها اعدام شدند. تنها در تابستان سال ۱۳۸۸ بر اساس فرمان خمینی، ۳۰ هزار تن از زندانیان سیاسی که اکثریت آنها را اعضا یا طرفداران مجاهدین تشکیل می‌دادند، اعدام شدند.
پس از چهار دهه سرکوب وحشیانه توسط ملاها، مردم ایران به دنبال فرصتی برای نشان دادن نارضایتی خود از حکومت هستند. ولی فقیه و رئیس جمهور و سایر مقامهای این رژیم بیش از هر زمانی از شکل‌گیری قیام بزرگ دیگری در هراس هستند. سازمان عفو بین الملل از مقامهای حکومت ایران خواست تا به فوریت تخریب یک گور دسته جمعی در شهر جنوبی اهواز را متوقف کند.
حسن روحانی، رئیس جمهور رژیم ایران و بسیاری از چهره های اصلی او در کابینه، در تابستان سال ۱۹۸۸ در مواضع بانفوذی حضور داشتند و بخوبی از قتل عامها آگاه بودند. مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری اولین دوره ریاست جمهوری روحانی، یکی از چهار عضو کمیته مرگ در تهران بود.
ماه گذشته، پورمحمدی با علیرضا آوایی جایگزین شد. او نقش مشابهی در کمیته مرگ در استان خوزستان داشت، که همان استانی است که در آن یک گور دسته جمعی ویران شده است.
چند روز پس از جایگزینی، به دستور خامنه ای، پور محمدی به عنوان مشاور رئیس دستگاه قضائیه، صادق لاریجانی، منصوب شد.