همبستگی ایرانیان آزاده، هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران در کشورهای مختلف با قیام سراسری مردم ایران

واشنگتن

همبستگی ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف با قیام سراسری مردم ایران

همبستگی ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف با قیام سراسری مردم ایران

همبستگی ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف با قیام سراسری مردم ایران

همبستگی ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف با قیام سراسری مردم ایران

همبستگی ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف با قیام سراسری مردم ایران

کالیفرنیای شمالی

همبستگی ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف با قیام سراسری مردم ایران

همبستگی ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف با قیام سراسری مردم ایران

همبستگی ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف با قیام سراسری مردم ایران

کپنهاگ - دانمارک

همبستگی ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف با قیام سراسری مردم ایران

همبستگی ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف با قیام سراسری مردم ایران

همبستگی ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف با قیام سراسری مردم ایران

آرهوس-دانمارک

همبستگی ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف با قیام سراسری مردم ایران

همبستگی ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف با قیام سراسری مردم ایران

همبستگی ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف با قیام سراسری مردم ایران

مونترال - کانادا

گزارش آکسیون هوادران مقاومت در مونترال۲۷ ژانویه ۲۰۱۸ میدان دورچستر در مونترال کانادا
هواداران مقاومت و ایرانیان آزادی در میدان دورچستر در شهر مونترال کانادا تظاهراتی در حمایت از قیام مردم ایران برای سرنگونی رژیم ضد بشری آخوندی و در حمایت از فراخوان خانم مریم رجوی برای آزادی فوری و بی قید و شرط زندانیان سیاسی در ایران برگزار کردند.

در این برنامه که در شرایط آب و هوایی سخت برگزار می شد، (خانم زینا مصباح) نماینده انجمن ایرانیان دمکرات کبک طی سخنانی گفت امروز در شرایطی گرد هم آمده ایم که مردم دلیرمان در ایران از هر سو فریاد آزادیخواهی، مرگ بر اصلی ولایت فقیه، مرگ بر خامنه ای و مرگ بر روحانی آنها حاکی از اراده قاطع برای سرنگونی رژیم جنایتکار آخوندی است. جای بسی خوشوقتی است که زنان در این مبارزه و قیام در بسیاری از نقاط در کشور نقش کلیدی و نقش رهبری داشته و این رژیم زن ستیز را بیش از پیش به ورطه سقوط کشانده اند. ما ضمن فراخوان برای آزادی فوری کلیه دستگیر شدگان قیام و به ویژه زنان قهرمان، از ملل متحد خواستار تشکیل هیات حقیقت یاب بین المللی و محکوم کردن جنایات بی شمار این رژیم ضد بشری در دادگاه های بین المللی هستیم. مردم ایران به چیزی کمتر از سرنگونی رژیم آخوندی و "استقلای، آزادی، جمهوری ایرانی" راضی نیستند و ما هواداران مقاومت ایران تا سرنگونی این رژیم و برآورده شدن این خواسته قیام کنندگان همراه و هم قدم با آنها هستیم.

در این برنامه همچنین آقای بریل وایسمن سردبیر نشریه The Suburban که پرتیراژترین نشریه انگیسی زبان استان کبک است سخنانی در حمایت از قیام مردم ایران و محکوم کردن رژیم ایران بخاطر نسل کشی علیه مردم خودش و تشویق به ادامه قیام تا ایجاد تغییر مورد نظر در ایران گفت.
هواداران مقاومت با شعارهای ممتد به زبانهای فارسی، فرانسه و انگلیسی خواستار آزادی زندانیان سیاسی و دستگیر شدگان قیام شدند و حمایت خود را از برنامه ده ماده ای خانم رجوی اعلام کردند.

همبستگی ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف با قیام سراسری مردم ایران

همبستگی ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف با قیام سراسری مردم ایران

همبستگی ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف با قیام سراسری مردم ایران

همبستگی ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف با قیام سراسری مردم ایران

همبستگی ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف با قیام سراسری مردم ایران

همبستگی ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف با قیام سراسری مردم ایران

سخنان آقای بریل وایسمن Beryl Wajsman سردبیر نشریه The Suburban در شهر مونترال پرتیراژترین نشریه انگلیسی‌زبان استان کبک در تظاهرات حامیان مقاومت در مونترال
۲۷ ژانویه ۲۰۱۸
میدان دورچستر در مونترال کانادا
ولی امروز روز بین‌المللی یادواره هولوکاست توسط سازمان ملل در سراسر جهان است. در حالی که به یاد می‌آوریم، اگر تعداد افراد بیشتری مثل شما در آلمان در دهه ۱۹۳۰ بودند، ما با این جنایت زندگی نمی‌کردیم.
و شما علیه دولتی می‌جنگید که یک نسل‌کشی فرهنگی، فیزیکی و روشنفکری علیه مردم خودش انجام می‌دهد. این یک فاجعه است؛ و مبارزه علیه رژیمی که بزرگترین تهدید علیه آزادی است که همه مردم می‌خواهند، بزرگترین تهدید علیه تغییری که همه ما به‌عنوان انسان به آن نیاز داریم و اینکه شما اینجا هستید یک اقدام شجاعانه است.
و شما این هستید: شما سربازان خط آتش آزادی هستید؛ و این همه جا صورت می‌گیرد، در نیویورک، در لندن، پاریس، همه جا.
هیچکس فراموش نخواهد کرد و ما امروز می‌رفتیم و هفته بعد برمی‌گردیم و هفته بعدازآن هم همینطور با حرفی که سازمان ملل برای امروز به‌عنوان یادواره هولوکاست عنوان کرده است: هرگز نبخشید، هرگز فراموش نکنید، هرگز دوباره پیش نیاید! از همه شما به خاطر شجاعتتان متشکرم.

تورنتو - کانادا

همبستگی ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف با قیام سراسری مردم ایران

همبستگی ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف با قیام سراسری مردم ایران

همبستگی ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف با قیام سراسری مردم ایران

همبستگی ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف با قیام سراسری مردم ایران

همبستگی ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف با قیام سراسری مردم ایران

ونکوور

همبستگی ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف با قیام سراسری مردم ایران

همبستگی ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف با قیام سراسری مردم ایران

همبستگی ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف با قیام سراسری مردم ایران

 

 

 

اسلو-نروژ

همبستگی ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف با قیام سراسری مردم ایران

همبستگی ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف با قیام سراسری مردم ایران

همبستگی ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف با قیام سراسری مردم ایران

همبستگی ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف با قیام سراسری مردم ایران

وین - اتریش

همبستگی ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف با قیام سراسری مردم ایران

همبستگی ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف با قیام سراسری مردم ایران

همبستگی ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف با قیام سراسری مردم ایران

مالمو - سوئد

همبستگی ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف با قیام سراسری مردم ایران

همبستگی ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف با قیام سراسری مردم ایران

یوتوبری - سوئد

همبستگی ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف با قیام سراسری مردم ایران

همبستگی ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف با قیام سراسری مردم ایران

بروس - سوئد

همبستگی ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف با قیام سراسری مردم ایران

همبستگی ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف با قیام سراسری مردم ایران

همبستگی ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف با قیام سراسری مردم ایران