جمعی از زنان مقاومت ایران در لوگزامبورگ با برگزاری یک نمایشگاه عکس و کتاب جنایات رژیم ضدبشری ولایت فقیه حاکم بر ایران و مبارزه و مقاومت زنان ایران به افشاگری پرداختند.

این نمایشگاه در ۲۰ اسفند در موزه ای در لوگزامبورگ برگزار شد و از سوی بازدیدکنندگان به شدت مورد استقبال قرار گرفت.

نمایشگاه عکس و کتاب زنان مقاومت ایران در لوگزامبورگ

نمایشگاه عکس و کتاب زنان مقاومت ایران در لوگزامبورگ

نمایشگاه عکس و کتاب زنان مقاومت ایران در لوگزامبورگ

نمایشگاه عکس و کتاب زنان مقاومت ایران در لوگزامبورگ