تظاهرات جمعی از حامیان مقاومت ایران در اتاوا در مقابل پارلمان فدرال در محکومیت نقض وحشتناک حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه

فراخوان برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی

 

تظاهرات در کانادا - محکومیت نقض فاحش حقوق بشر در ایران

تظاهرات در کانادا - محکومیت نقض فاحش حقوق بشر در ایران

تظاهرات در کانادا - محکومیت نقض فاحش حقوق بشر در ایران