جمعی از ایرانیان آزاده در اسلو، روز شنبه ۶ مرداد در اعتراض به توطئه تروریستی رژیم آخوندی علیه مقاومت ایران، یک تظاهرات در مقابل مجلس نروژ برگزار کردند.

شرکت کنندگان خواستار به عدالت سپردن دیپلمات تروریست رژیم آخوندی، اسدالله اسدی و تعطیلی کلیه لانه های تروریستی و جاسوسی رژیم آخوندی در کشورهای اروپایی شدند.