جمعی از ایرانیان آزاده در لاهه در محکومیت توطئه تروریستی رژیم آخوندی علیه مجاهدین و مقاومت ایران، روز جمعه ۵ مرداد یک تظاهرات در مقابل مجلس هلند برگزار کردند.

تظاهر کنندگان خواستار استرداد اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم آخوندی به دست عدالت در بلژیک شدند.

آنها همچنین خواستار تعطیلی کلیه سفارتهای تروریستی رژیم آخوندی در اروپا شدند.