روز شنبه ۱۲ خرداد، ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف جهان با برگزاری تجمع و تظاهراتها، همبستگی و حمایت خود را با گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس اعلام کردند. کانادا - سوئٔد- دانمارک- اتریش-نروژ

در روز ٢٣ می٢٠١٨ جلسه‌ای با شرکت  جمعی از زنان حامیان مقاومت ایران به دعوت خانم سونیا هونری از نمایندگان پارلمان ایالتی نیو سات ولز  در حمایت از زنان قیام ایران در سالن پارکز پارلمان سیدنی برگزار شد.

روز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت جمعی از ایرانیان آزاده در بروکسل در محکومیت سفر جواد ظریف وزیر خارجه ملایان حاکم بر ایران به بروکسل، یک تظاهرات در مقابل مقر اروپایی اتحادیه اروپا برگزار کردند.