جمعی از ایرانیان آزاده در یوتوبری - سوئد روز شنبه ۲۲ اردیبهشت، با برگزاری یک تظاهرات در مرکز شهر، همبستگی و حمایت خود را با اعتراضات گسترده معلمان، کشاورزان، کارگران و غارت شدگان موسسات حکومتی در شهرهای میهن اعلام کردند.

جمعی از اشرف نشانان در اتاوا و تورنتو در کانادا روز شنبه ۲۲ اردیبهشت با برگزاری تظاهرات، همبستگی و حمایت  خود را از اعتراضات گسترده معلمان، کشاورزان و دیگر اقشار مردم ایران علیه ستم و چپاول حکومتی اعلام کردند.

جمعی از جوانان حامیان مقاومت در لوکزامبورگ روز شنبه ۱۵ اردیبهشت با برگزاری یک تجمع و نمایشگاه عکس و کتاب افشاگرایانه علیه جنایات رژیم ضدبشری آخوندی حاکم بر ایران  را افشا کردند.

ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت ایران، یک تظاهرات اعتراضی را علیه حضور جواد ظریف وزیر خارجه فاشیسم دینی حاکم بر ایران و حکومت رکورد دار اعدام درجهان، هم‌زمان با سخنرانی او در شورای روابط خارجی در نیویورک در روز سوم اردیبهشت، برگزار کردند.