روز شنبه ۶ مرداد، جمعی از حامیان مقاومت ایران در تورنتو با برگزاری یک تظاهرات در مرکز شهر، حمایت خود از اعتصاب سراسری رانندگان کامیون و دیگر اعتراضات گسترده مردمی علیه ستم و چپاول حکومتی را اعلام کردند.

 

جمعی از ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت در مالمو در سوئٔد روز شنبه ۶ مرداد با برگزاری یک تظاهرات در مرکز شهر حمایت خود را از اعتراضات سراسری در شهرهای میهن بخصوص اعتصاب سراسری و ادامه دار رانندگان کامیون اعلام کردند.

 

ایرانیان آزاده،‌ اشرف نشانان در کشورهای مختلف(هلند، نروژ، سوئد، دانمارک، سوئیس، اتریش،) روزهای جمعه و شنبه ۲۹ و۳۰ تیر با برگزاری تظاهرات در کشورهای مختلف جهان، توطئه تروریستی رژیم آخوندی علیه مقاومت ایران را محکوم کردند.

حضور آخوند جلاد و شیاد حسن روحانی در اتریش همزمان با برملاشدن توطئه تروریستی رژیم علیه اجتماع عظیم ایرانیان در پاریس و دستگیری دیپلومات تروریست دولت روحانی در وین که در خاک آلمان دستگیر شده است، در تظاهرات اعتراضی اشرف نشانها به شدت محکوم شد.

همزمان با برملاشدن توطئه تروریستی رژیم آخوندی علیه اجتماع عظیم ایرانیان در پاریس و دستگیری دیپلومات تروریست دولت روحانی در آلمان و دیگر مزدوران رژیم در بلژیک و فرانسه، و همزمان با به گلوله بستن مردم به ستوه آمده خرمشهر توسط مزدوران سرکوبگر حکومت آخوندی، اشرف نشانها با شعارهای «روحانی تروریست و قاتل است»، علیه حضور رئیس جمهور رژیم ولایت فقیه در سوئیس، دست به تظاهرات زدند.