جمعی از هواداران مجاهدین خلق ایران در اتاوا با برگزاری یک تظاهرات در مقابل پارلمان فدرال اتاوا همبستگی و حمایت خود را با خیزش قهرمانانه کشاورزان شرق اصفهان‌ (ورزنه) اعلام کردند.

جمعی از ایرانیان آزاده روز در یوتوبری با برگزاری یک تظاهرات در مرکز شهر همبستگی خود را با قیام مردم ایران و کشاورزان بپاخاسته ورزنه که طی چند روز گذشته با نیروهای سرکوبگر خامنه ای درگیر بودند، اعلام کردند.

برگزاری جلسه و نمایشگاه مقاومت زنان در ایران علیه بنیادگرایی، توسط حامیان مقاومت ایران بمناسبت روز جهانی زن در اسلو با شرکت زنان حامی مقاومت ایران، هواداران سازمان مجاهدین خلق و نمایندگانی از پارلمان نروژ و آقای پرویز خزائی