حضور آخوند جلاد و شیاد حسن روحانی در اتریش همزمان با برملاشدن توطئه تروریستی رژیم علیه اجتماع عظیم ایرانیان در پاریس و دستگیری دیپلومات تروریست دولت روحانی در وین که در خاک آلمان دستگیر شده است، در تظاهرات اعتراضی اشرف نشانها به شدت محکوم شد.

همزمان با برملاشدن توطئه تروریستی رژیم آخوندی علیه اجتماع عظیم ایرانیان در پاریس و دستگیری دیپلومات تروریست دولت روحانی در آلمان و دیگر مزدوران رژیم در بلژیک و فرانسه، و همزمان با به گلوله بستن مردم به ستوه آمده خرمشهر توسط مزدوران سرکوبگر حکومت آخوندی، اشرف نشانها با شعارهای «روحانی تروریست و قاتل است»، علیه حضور رئیس جمهور رژیم ولایت فقیه در سوئیس، دست به تظاهرات زدند.

روز شنبه ۱۲ خرداد، ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف جهان با برگزاری تجمع و تظاهراتها، همبستگی و حمایت خود را با گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس اعلام کردند. کانادا - سوئٔد- دانمارک- اتریش-نروژ

صفحه10 از197