وحشت از پیامدهای اجتماعی دراثر بحران بی علاج اقتصادی و گرانی و تورم و هراس سرکرگان هردو باند حاکمیت از خطر فوران خشم مردم، نمود دیگریست از بن بست نظام در حلقه بحرانهای داخلی و خارجی، که آخوندها ناگزیر از اعتراف به آن هستند و بیهوده می کوشند تقصیر آن را به گردن هم بیندازند.

خلیفه ارتجاع که مسئول اصلی فساد و دزدیهای حکومتی، و سیاستهای میهن بربادده نظیر اتمی و موشکی و مداخلات پرهزینه در کشورهای منطقه است، در یک دجالگری رسوا با بیان اینکه «مشکل اساسی کشور، همچنان مشکل اقتصادی است؛ بخصوص در این ماه‌های اخیر، مشکلات معیشتی مردم زیاد شد»، تلاش کرد، اولا، چهار دهه سرقت نان سفره مردم و چپاول سرمایه های ملی را ماستمالی کند و ثانیا خودش را در ببرد.
وی گفت: بخشی از اینها مربوط است به مدیریّت‌های نارسا در زمینه‌ی مسائل اقتصادی که اینها حتماً بایستی جبران بشود.

اما به خلیفه ارتجاع فقط باید گفت: خامنه ای حیا کن! مدیریت نارسا و جبران آن، همان چیزی است در قیامهای دیماه تخت سلطنت خامنه ای را به لرزه در آورد. و مردم ایران برای علاجش فریاد میزدند: خامنه ای حیا کن مملکتو رها کن. و فریاد می زدند، ملت گدایی می کند، آخوند خدایی می کند و فریاد می زدند مرگ بر خامنه ای. ملت گدایی میکند آخوند خدایی میکند خامنه ای حیا مملکتو رها کن آخوندا حیا کنین مملکتو رها کنین. مرگ بر خامنه ای

ولی فقیه ارتجاع، پیوسته تلاش کرده تا این مدیریت نارسا را بر سر شرکای غارت و خیانت خودش سرشکن کند، اما آخوند هاشم زاده هریسی عضو خبرگان ارتجاع و همسو با باند روحانی، در یک پاسکاری متقابل، توپ را به زمین باند ولایت انداخته و با بیان اینکه «تندروی مملکت را نابود کرده»، با اشاره به سیاست های موشکی نظام سیاستهای خامنه‌ای وسپاه او را عامل بحران معیشت معرفی کرد و گفت:«اگر مردم را از دست بدهیم اسلحه و موشک به درد ما نمی‌خورد دست دولت در خصوص مسائل معیشتی بسته است».
اما جدیت بحران معیشت مردم و فضای انفجاری جامعه این آخوند حکومتی را ناگزیر از اذعان به جرایم و فساد باند روحانی کرد و از این بابت گفت: «نمی‌توانم از عملکرد (دولت) تعریف کنم چرا که دولت در خصوص کارهایی که می‌توانست انجام دهد نیز کوتاه آمد».

از سوی دیگر ضیاءالله اعزازی ملکی عضو مجلس ارتجاع، از باند خامنه ای در آخرین ساعات سال ۹۷ تلاش کرد باند مقابل را مقصر قلمداد کند و گفت: «مردم به دلیل سوءتدبیر مسئولان تحت فشار هستند» وی تداوم خرابی معیشت مردم را هم موکول به پیشرفت خط باند روحانی کرد و افزود: «با پذیرش FATF مشکل معیشت مردم به هیچ وجه حل نشده و با دستان خود کاری خواهیم کرد که پنجره مبادلات نظام در دوران تحریم زیر نظر دشمنان قرار گرفته و کشور را با چالش مواجه کند لذا FATF به ضرر منافع ملی است».
 حقیقت اما این است که خامنه ای و روحانی و رژیم فاسد ولایت فقیه، با تمامی باندها و دستجاتش، باید برود این پاسکاریها و دجالبازیها وقیحانه فقط آتش خشم مردم ایران را شعله ور می کند. مردم و مقاومت ایران که دیکتاتوری پوسیده را این چنین به محاصردر آورده و به بن بستهای بی علاج کشانده اند. آنها را همه باهم، به زباله دان تاریخ می اندازند و ایران آزاد و آباد آینده را بنا خواهند کرد.