درحالیکه مردم ایران در مناطق سیل زده کشور همچنان در بلاتکلیفی و عدم یاری رسانی از سوی ارگان های فاسد آخوندی بسر می برند و درحالیکه بخش‌های بزرگی از استان های غربی همچنان با سیل ویرانگر و تبعات ناشی از آن دست و پنجه نرم می کنند، خامنه ای و سپاه سرکوبگر پاسداران بی دنده و ترمز سیاست «خرید وقت» را دستور کار رژیم قرارداده اند.

بدین سان دیکتاتوری ولی فقیه تلاش دارد تا مردم به جان آمده در شهرها و مناطق ضربه خورده را با بحران سیل همچنان سرگرم نگهداشته و بر خیزش و اعتراضات جامعه ترمز بزند.
این وضعیت ضد انسانی را مردم میهن امان بخوبی دریافته و در هر فرصتی برآنند تا ضمن برهم زدن بساط این شعبده بازی، حاکمیت را با تمامی باندهای آن به چالشی ملی بکشانند.

نمونه امروز اهواز و مردم بجا آمده در بخش‌های بزرگی از این شهر محروم، اما ثروتمند که از سرمایه‌های آن تا کنون به‌جز رژیم فاسد و غارتگر آخوندی، کسی بهره‌ای نبرده است، را در تظاهرات پرشور خود علیه سپاه پسادران، بی کفایتی و بی ملی رژیم به نمایش گذاشتند.

در این رابطه سایت مجاهدین خلق در گزارشی از تظاهرات امروز مردم اهواز از صحنه می‌نویسد: «مردم در شلنگ‌آباد اهواز در اعتراض به بی‌عملی رژیم در تأمین خدمات و امکانات به سیل‌زدگان و همچنین باز کردن سیل بندها به سمت زمینه‌ای کشاورزی و خانه‌های مسکونی مردم، با شعار الله‌اکبر به خیابان آمدند و دست به تظاهرات زدند. تصاویر ارسالی از اهواز انبوه مردم معترض را نشان می‌دهد که باوجود تاریکی هوا همچنان در خیابان‌ها به اعتراض خود ادامه می‌دهند».

بدین سان با بلند شدن اهواز دلیر اکنون مردم در شهرهای دیگر میهن امان که از جور، ستم، بی تفاوتی و بی‌عملی رژیم به جان آمده‌اند، به یقین دلگرم شده و مطالبات خود را عینی خواهند نمود.
مردم شعار می‌دهند: این سرزمین شیرمردانی دارد که کسی نزدیک آن نخواهد شد.

مردم دلیر و معترض اهواز ضمن اتمام حجت با سپاه و رژیم آخوندی، خواهان باز شدن مسیر آب به سمت هورالعظیم می باشند. آنان شعار می‌دهند: «این سرزمین شیرمردانی دارد که کسی نزدیک آن نخواهد شد».

سخن از جامعه‌ای دردمند است که قریب ۲۷ استان آن طی بیش از سه هفته با سیل ویرانگر دست به گریبان است و بدون هرگونه کمک و مساعدت جدی از سوی رژیم که دارای انبوهی امکانات در سپاه، بسیج و یا ارتش می باشد، مردم را به حال خود رها نموده است.
عدم رسیدگی‌های پزشکی، نبود امکانات گرمایی، دارو، چادر، آب آشامیدنی، برق، گاز و همچنین عدم امکانات مکانیزه و ماشینی برای مقابله با سیل، اکنون زندگی را بر مردم بسیار سخت و غیر ممکن کرده است.

در این رابطه خانم رجوی ضمن درود بر مردم اهواز تأکید می‌کند: «رژیم بلادرنگ باید به خواسته‌های مردم اهواز گردن بگذارد».
ایشان در ادامه می‌افزاید: «برای حفظ جان مردم، رژیم باید امکانات سپاه و ارتش و ادارات دولتی به ویژه ماشین‌آلات و قایق‌های نیروی دریایی سپاه و ارتش را، فوراً، در اختیار مردم بگذارد».