بحران فاجعه سیل در بخش‌های بزرگی از کشور که طی هفته گذشته به سه استان غربی خسارات سنگینی وارد کرده است، اکنون بنابر داده های حکومتی حداقل نیازمند به دهسال کار مفید برای ترمیم آنها می باشد.

براین اساس شاهد هستیم که فاجعه سیل نه تنها به جان بسیاری از انسان های بیدفاع صدمه زده، بلکه فراتر از آن نیز به بخش‌های زیربنایی کشور، راه ها و خطوط مراصلاتی، فرودگاه ها، شهرها و روستاها، شبکه های آب و برق و گاز، زمین های کشاورزی، باغات، سد ها، پل ها و یا به طبیعت و محیط زیست نیز خسارات سنگینی وارد کرده است.

وزیر راه و ترابری در دولت آخوند روحانی طی سخنانی به گوشه‌هایی از ابعاد عظیم این خسارات اعتراف کرده و می‌گوید: «بیش از ۱۴ هزار کیلومتر از راه‌های کشور اعم از راه‌های اصلی، فرعی و روستایی در بیش از ۶ هزار و ۸۰۰ نقطه کشور، در اثر سیل دچار آسیب شد».
وی سپس می‌افزاید: «در این مقاطع به بیش از ۱۰ هزار و ۹۰۰ ابنیه فنی (از جمله پلها و آب‌روها) آسیب وارد شد که در این ارتباط، ۷۲۵ پل به طور کامل تخریب شد. وقوع سیل در کشور، تا امروز (یکشنبه، ۲۵ فروردین) حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان خسارت به تولیدکنندگان زیر بخش‌های مختلف بخش کشاورزی وارد کرده است». (سایت حکومتی خبر آنلاین ۲۵ فروردین ۱۳۹۸)

این حجم از خسارات به یقین ترجمان ابعاد سیل ویرانگری است که در سایه یک حکومت غارتگر و ضد مردمی و به دلیل نبود سیاست‌های راهبردی برای جلوگیری از حوادث و بلایای صورت گرفته است.

حال با این اوصاف سؤال اصلی آن است که مردم تهیدست در بیش از ۲۷ استان کشور که بخش بزرگی از آنان «یارانه بگیر» و فقیر می باشند، با کدامین منبع درآمد و یا امکان مالی باید خسارات وارده را جبران نمایند.
مضافا به این وضعیت نیز باید به نبود حمایت‌های حکومتی و عدم تمایل رژیم، سپاه سرکوبگر و یا ارتش تحت امر خامنه‌ای برای یاری رساندن به مردم محروم اشاره نمود، تا بدین سان پازل این سیاه چاله روشن تر گردد.

دیکتاتوری خامنه‌ای خرابه‌ای ساخته که با بارش ۱۰ دقیقه باران، آن را به کام مرگ فروبرده و میلیون‌ها هموطن دردمند امان را به خاک سیاه نشانده است.
این طبیعت حکومت‌های مافیایی، سرکوبگر و فاسد است که به‌عوض سرمایه‌گذاری درآمدهای ملی برای ساختار و زیربناهای محکم و رسیدگی به نان و بهداشت و درمان و آموزش و رفاه مردم، تمامی آنها را برای پروژ های موشکی، اتمی، جنگ و صدور ترور و بنیادگرایی هزینه می‌کنند.

این کارگزار رژیم آخوندی در ادامه به بخش‌های دیگری از ابعاد خسارات طی روزهای اخیر در استان سابقا زرخیز خوزستان اذعان کرده و می‌افزاید: «سه هزار میلیارد تومان از کل خسارتهای وارد شده به بخش کشاورزی، مربوط به کشت و صنعت‌های خوزستان است، در خوزستان هنوز داریم آسیب می‌بینیم. بیشترین خسارت‌ها به زیر بخش‌های زراعت، باغبانی، دامپروری، زنبور عسل و مرغداری‌ها وارد شده است. دنبال وقوع سیل در کشور، ۶۰۰ مرغداری در سطح کشور آسیب دید».