با بالاگرفتن تنش در خلیج فارس و اعلام پاره ای از کشورهای اروپایی برای «یاری رساندن به متحدان» خود در این منطقه بحرانی، کلیت نظام آخوندی در بن‌بستی مرگبار بر سر تنظیم رابطه و رسیدن تعادل با جامعه بین‌المللی قرارگرفته است.درحالیکه دیکتاتوری آخوندی در بن‌بستی برای انتخاب «مرگ یا خودکشی» در تله افتاده است و در حالیکه مجموعه بی‌سابقه‌ای از فشارهای بین‌المللی علیه سیاست‌های مخرب آخوندی، شیرازه‌های رژیم را از هم گسسته است، عوامل رژیم یکبار دیگر با شلیک موشک به منطقه سبز در بغداد دست به صدور بحران به خارج از مرزها زد.پس از خروج آمریکا از توافق اتمی با دیکتاتوری آخوندی و راه افتادن مادر تحریم‌ها در زمینه‌های اقتصادی، مالی، نفتی، بانکی، صنایع پتروشیمی و همچنین لیست گذاری سپاه پاسداران، اکنون تابوتی بنام برجام به دغدغه اصلی نظام آخوندی تبدیل شده است.درحالیکه حکومت آخوندی تلاش زیادی به خرج می‌دهد تا از دادن هرگونه آمار و ارقام مبنی بر میزان صادرات نفت جلوگیری به عمل آورد، اما داده‌های قطره‌ای رژیم اکنون سخن از سقوط شدید صادرت نفتی حکومت به زیر نیم میلیون بشکه در روز را دارند.دیکتاتوری هراسان خامنه‌ای که از فردای آغاز قیام‌های مردمی در چنبره‌ای از بحران‌های لاعلاج داخلی و بین‌المللی در تله «مرگ و زندگی» افتاده است، اکنون به مانند سنوات گذشته راه حل برای برون رفتن از مجموعه بحران‌ها را در خارج از مرزهای کشور و صدور تروریسم و بنیادگرایی جستجو می‌کند.با بالاگرفتن تنش در خلیج‌فارس و یا بر سر برجام و همچنین به موازات نبود چشم انداز برای دیکتاتوری ولایت فقیه، اکنون کشورهای هم پیمان رژیم یکی پس از دیگری بر لزوم تعهدات رژیم آخوندی به توافق اتمی و تهدیدات ناشی از هرگونه اشتباه محاسبه در سیاست های راهبردی آخوندی در منطقه و یا موشکی تاکید می کنند.در پی افزایش تحریم‌ها علیه دیکتاتوری آخوندی و در حالیکه اتحادیه اروپا بعنوان مهم‌ترین شریک تجاری رژیم بر لزوم بازنگری در برجام تأکید می‌کند، مصوبه شواری امنیت ملی رژیم سخن از «توقف پاره‌ای تعهدات برجام» به میان آورده است.در حالیکه آرایش جدید در منطقه پرتلاطم خلیج فارس تماما سخن از بروز بحرانی عمیق تر علیه دیکتاتوری مذهبی حاکم بر میهن امان را دارند، خامنه‌ای زهر خورده در تازه ترین سخنان خود، تلاش زیادی بخرج داد تا ضمن آرام نشان دادن اوضاع، به نیروهای زهوار درفته و وارفته نظام روحیه بدهد.


قهرمان پاکباز مجاهد خلق کریم رشیدی (محراب) فرمانده دلیر صحنه های مختلف در نبردهای ارتش آزادیبخش ملی ایران پس از ۴۲ سال رزم و مجاهدت بی وقفه و جراحت در چند عملیات ارتش آزادی، روز سه شنبه ۲۴ اردیبهشت در بیمارستانی در آلبانی درگذشت و به جاودانه فروغهای آزادی پیوست.