کرونا – فرار آخوند های حکومتی به مناطق خوش آب و هوادرحالیکه میلیون ها تن از هموطنان ما با اهریمنی بنام «ویروس ولایت» در جنگ می باشند و در حالیکه ابعاد رشد و نمو آمار قربانیان کرونا هرروز تعداد بیشتری را به کام مرگ فرو می برد، آخوند های حکومتی بعوض یاری رساندن به مردم بی دفاع و ماندن در صحنه، اکنون در حال فرار به مناطق خوش آب و هوا می باشند.

رژیم آخوندی صادر کننده ویروس کرونا به جهانبا بالاگرفتن آمار تلفات انسانی در پی بروز اپیدمی کرونا در شهرهای کشور که بنابرداده های مقاومت ایران به مرز دوهزار نفر رسیده است، اکنون دیگر هیچ شکی باقی نمانده ه که بحران از مرزها ی سرخ نیز عبور کرده است.

 خانم مریم رجوی: فاجعه کرونا در ایران- برای حفاظت از جامعه و کشور- برای سلامت و امنیت و آینده‌ ایران به‌پا خیزیمشورای امنیت، دبیرکل ملل متحد، شورای حقوق بشر و کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد باید رژیم آخوندی را به‌خاطر پنهان‌کاری مجرمانه و ادامه‌دار در مورد شیوع کرونا و به‌خطر انداختن جان مردم ایران و دیگر کشورها محکوم کنند.